۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی
کارگاه ها
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
دانلود کارنامه
خانه روانشناسی

برنامه کلاسهای دکتری97 ترم پاییز (روانشناسی، مشاوره، تربیتی، کودکان)

  96/07/01

 

برنامه کلاسهای دوره دکتری97 مجموعه روانشناسی(بالینی،عمومی،سلامت) (کد2150) ترم پاییز دانشگاه سراسری و آزاد

ضرایب

روز و ساعت برگزاری

نام کد

نام استاد

نام درس

 

4

پنج شنبه               17 - 14

A

 

دکتر سورانی

آمارو روش تحقیق

www.sourani.com
(انحصارا در ابن یمین)

سه شنبه              20 - 17

B

یک شنبه              17 - 14

C

4

پنج شنبه                11 - 8

A

دکتر  دریاافزون

روانشناسی رشد

سه شنبه                14 - 11

B

 

4

            جمعه            14:30 - 11:30

A

دکتر  دریاافزون

آسیب شناسی روانی

شنبه                  11 - 8

B

4

            جمعه            17:30 - 14:30

A

دکتر سیفی

روانشناسی شخصیت

شنبه                    17 - 14

B

4

پنج شنبه             14 - 11

A

دکتر دریاافزون

نوروسایکولوژی

سه شنبه            17 - 14

B

 

1

  جمعه               11:30  -  8

A

 

دکتر قاسمی

زبان عمومی

              شنبه           20:30 - 17     

B

یک شنبه             20:30 - 17

C

1

پنج شنبه           20 - 17

D

دکتر سیفی

زبان عمومی (مقدماتی)

 

1

            جمعه             20:30 - 17:30

A


استاد عرفانیان


استعداد تحصیلی

شنبه                    14 - 11

B

سه شنبه               11 - 8

C


برنامه کلاسهای دوره دکتری97 مجموعه مشاوره (کد2148) ترم پاییز دانشگاه سراسری  و آزاد

ضرایب

روز و ساعت برگزاری

نام کد

نام استاد

نام درس

 

4

پنج شنبه            17 - 14

A

 

دکتر سورانی

آمارو روش تحقیق

www.sourani.com
(انحصارا در ابن یمین)

سه شنبه           20 - 17

B

یک شنبه           17 - 14

C

4

جمعه                14 - 11

A

دکتر سیفی

نظریه های مشاوره و رواندرمانی

4

         جمعه          17:30 - 14:30

A

دکتر سیفی

روانشناسی شخصیت

شنبه                 17 - 14

B

4

پنج شنبه          12 - 8

A

دکتر قره داغی

اصول و فنون مشاوره

1

         جمعه           20:30 - 17:30

A


استاد عرفانیان


استعداد تحصیلی

شنبه                 14 - 11

B

سه شنبه            11 - 8

C

1

  جمعه            11:30  -  8

A

دکتر قاسمی

زبان عمومی

 

          شنبه            20:30 - 17     

B

یک شنبه          20:30 - 17

C

1

پنج شنبه            20 - 17

D

دکتر سیفی

زبان عمومی (مقدماتی)

 

برنامه کلاسهای دوره دکتری97 رشته روانشناسی تربیتی(کد2144) ترم پاییز دانشگاه سراسری  و آزاد

ضریب

روز و ساعت برگزاری

نام کد

نام استاد

نام درس

4

پنج شنبه            17 - 14

A

 

دکتر سورانی

آمارو روش تحقیق

www.sourani.com
(انحصارا در ابن یمین)

سه شنبه           20 - 17

B

یک شنبه           17 - 14

C

4

جمعه               14 - 11

A

دکتر طباطبایی

روانشناسی تربیتی و یادگیری

4

متعاقبا اعلام میگردد

A

دکتر سورانی

سنجش و اندازه گیری

4

جمعه               17 - 14

A

دکتر رحیمی

انگیزش در آموزش و پرورش

1

         جمعه           20:30 - 17:30

A


استاد عرفانیان


استعداد تحصیلی

شنبه                 14 - 11

B

سه شنبه            11 - 8

C

 

1

  جمعه            11:30  -  8

A

دکتر قاسمی

زبان عمومی

 

          شنبه              20:30 - 17     

B

یک شنبه          20:30 - 17

C

1

پنج شنبه            20 - 17

D

دکتر سیفی

زبان عمومی (مقدماتی)

 

برنامه کلاسهای دوره دکتری97 رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی(کد2147) ترم پاییز دانشگاه سراسری  و آزاد

ضرایب

روز و ساعت برگزاری

نام کد

نام استاد

نام درس

4

پنج شنبه            17 - 14

A

 

دکتر سورانی

آمارو روش تحقیق

www.sourani.com
(انحصارا در ابن یمین)

سه شنبه           20 - 17

B

یک شنبه           17 - 14

C

1

         جمعه           20:30 - 17:30

A


استاد عرفانیان


استعداد تحصیلی

شنبه                 14 - 11

B

سه شنبه            11 - 8

C

4

متعاقبا اعلام میشود

A

دکتر یعقوب نژاد

روانشناسی آموزش کودکان استثنایی

4

متعاقبا اعلام میشود

A

دکتر یعقوب نژاد

آسیب روانی کودک

1

 

 جمعه             11:30  -  8

A

دکتر قاسمی

زبان عمومی

 

          شنبه              20:30 - 17     

B

یک شنبه          20:30 - 17

C

1

پنج شنبه            20 - 17

D

دکتر سیفی

زبان عمومی (مقدماتی)

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

میدان فاطمی(جهاد) - خیابان جویبار کوچه میر هادی شرقی - پلاک 22

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد