۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی
کارگاه ها
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
دانلود کارنامه
خانه روانشناسی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد97 ترم پاییز (روانشناسی، مشاوره، تربیتی، کودکان)

  96/07/01

برنامه کلاسهای دوره کارشناسی ارشد 97 روانشناسی عمومی و بالینی  (کد1133)  ترم پاییز

سرفصل

عنوان درس

نام استاد

نام کد

روزهای برگزاری

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
(انحصارا در ابن یمین) www.sourani.com

دکتر سورانی

A

 

پنج شنبه              20  - 17

B

سه شنبه              17  - 14

زبان تخصصی

دکتر سیفی

A

پنج شنبه             17  - 14

B

سه شنبه             20  - 17

فیزیولوژی و انگیزش و هیجان

دکتر دریاافزون

A

جمعه                     11 - 8

روانشناسی رشد

دکتر رحیمی

A

پنج شنبه              11  - 8

B

چهار شنبه           17  - 14

آسیب شناسی روانی (مرضی)

دکتر رحیمی

A

پنج شنبه             14  - 11

دکتر  یعقوب نژاد

B

جمعه                  17  - 14

روانشناسی بالینی

دکتر رحیمی

A

جمعه                  14  - 11

روانشناسی عمومی

دکتر منوچهری

A

جمعه                20  - 17

علم النفس

دکتر فرهمند

A

پنج شنبه          19:30  - 17:30

B

چهار شنبه           20  - 17

 

برنامه کلاسهای دوره کارشناسی ارشد 97 مشاوره (کد 1134) ترم پاییز

سرفصل

عنوان درس

نام استاد

نام کد

روزهای برگزاری

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
(انحصارا در ابن یمین) www.sourani.com

دکتر سورانی

 

A

پنج شنبه              20  - 17

B

سه شنبه              17  - 14

زبان تخصصی

دکتر سیفی

A

پنج شنبه             17  - 14

B

سه شنبه             20  - 17

کاربرد آزمونها

دکتر شعبانی

A

جمعه                 11  - 8

نظریه های رواندرمانی

دکتر سیفی

A

پنج شنبه          14  - 11

روانشناسی شخصیت

دکتر سیفی

A

پنج شنبه          14  - 11

مبانی و فنون مشاوره

دکتر یزدانی

A

چهار شنبه        20  - 16

برنامه کلاسهای دوره کارشناسی ارشد 97 روانشناسی تربیتی  (کد1133)  ترم پاییز

سرفصل

عنوان درس

نام استاد

نام کد

روزهای برگزاری

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
(انحصارا در ابن یمین) www.sourani.com

دکتر سورانی

 

A

 

پنج شنبه              20  - 17

B

سه شنبه              17  - 14

زبان تخصصی

دکتر سیفی

A

پنج شنبه             17  - 14

B

سه شنبه             20  - 17

روانشناسی رشد

دکتر رحیمی

A

پنج شنبه              11  - 8

B

چهار شنبه           17  - 14

روانشناسی عمومی

دکتر منوچهری

A

جمعه                20  - 17

روانشناسی تربیتی

دکتر طباطبایی/

دکتر رحیمی

A

جمعه             17  - 14

برنامه کلاسهای دوره کارشناسی ارشد 97 روانشناسی کودکان استثنائی ترم پاییز

سرفصل

عنوان درس

نام استاد

نام کد

روزهای برگزاری

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
(انحصارا در ابن یمین) www.sourani.com

دکتر سورانی

 

A

 

پنج شنبه              20  - 17

B

سه شنبه              17  - 14

زبان تخصصی

دکتر سیفی

A

پنج شنبه             17  - 14

B

سه شنبه             20  - 17

روانشناسی رشد

دکتر رحیمی

A

پنج شنبه              11  - 8

B

چهار شنبه           17  - 14

کودکان استثنایی

دکتر یعقوب نژاد

A

متعاقبا اعلام میگردد

روانشناسی تربیتی

دکتر طباطبایی/

دکتر رحیمی

A

جمعه                17  - 14

روانشناسی عمومی

دکتر منوچهری

A

جمعه                20  - 17

سنجش و اندازه گیری

دکتر سورانی

A

متعاقبا اعلام میگردد

 

 

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

میدان فاطمی(جهاد) - خیابان جویبار کوچه میر هادی شرقی - پلاک 22

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد