۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی
کارگاه ها
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
دانلود کارنامه
خانه روانشناسی

برنامه کلاسهای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 97 (روانشناسی و مشاوره)

  96/11/04

 

برنامه کلاس های کارشناسی ارشد " روانشناسی عمومی و روانشناسی بالینی


برنامه کلاسهای دوره کارشناسی ارشد 97 روانشناسی عمومی و بالینی   ترم زمستان

سرفصل

عنوان درس

نام استاد

نام کد

روزهای برگزاری

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
(
انحصارا در ابن یمین) www.sourani.com

دکتر سورانی

A

 

شنبـــــه              20  - 16

یک شنبــه              20  - 16

زبان تخصصی

دکتر سیفی

A

جمعه                       15  - 10

فیزیولوژی و
 انگیزش و هیجان

دکتر دریاافزون

A

دو شنبه                   20 - 17

چهارشنبه                 20 -17

روانشناسی رشد

دکتر دریاافزون

A

دو شنبه                  17  - 14

چهار شنبه              17  - 14

مرضی و کودکان استثنایی

دکتر یعقوب نژاد

A

پنج شنبه                14  - 8

روانشناسی بالینی

دکتر رحیمی

A

پنج شنبه                20  - 14

روانشناسی عمومی

دکتر منوچهری

A

جمعه                      20  - 15

علم النفس

دکتر فرهمند

A

سه شنبه                  20  - 14

برنامه کلاس های کارشناسی ارشد " مشاوره"

برنامه کلاسهای دوره کارشناسی ارشد 97 مشاوره   ترم زمستان

سرفصل

عنوان درس

نام استاد

نام کد

روزهای برگزاری

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
(
انحصارا در ابن یمین) www.sourani.com

دکتر سورانی

 

A

شنبـــــه              20  - 16

یک شنبــه              20  - 16

زبان تخصصی

دکتر سیفی

A

جمعه                       15  - 10

کاربرد آزمونها

دکتر شعبانی

A

جمعه                     20  - 15

نظریه و شخصیت

دکتر سیفی

A

شنبه                      16  - 12

یکشنبه                  16 - 12

مبانی و فنون مشاوره

دکتر قره داغی

A

پنج شنبه             14  - 8

برنامه کلاس های کارشناسی ارشد " روانشناسی تربیتی"

برنامه کلاسهای دوره کارشناسی ارشد 97 روانشناسی تربیتی    ترم زمستان

سرفصل

عنوان درس

نام استاد

نام کد

روزهای برگزاری

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
(
انحصارا در ابن یمین) www.sourani.com

دکتر سورانی

 

A

 

شنبـــــه              20  - 16

یک شنبــه              20  - 16

زبان تخصصی

دکتر سیفی

A

جمعه                       15  - 10

روانشناسی رشد

دکتر دریاافزون

A

دو شنبه                  17  - 14

چهار شنبه              17  - 14

روانشناسی عمومی

دکتر منوچهری

A

جمعه                    20  - 15


برنامه کلاس های کارشناسی ارشد " روانشناسی کودکان استثنایی"

برنامه کلاسهای دوره کارشناسی ارشد 97 روانشناسی کودکان استثنائی  ترم زمستان

سرفصل

عنوان درس

نام استاد

نام کد

روزهای برگزاری

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
(
انحصارا در ابن یمین) www.sourani.com

دکتر سورانی

 

A

 

شنبـــــه              20  - 16

یک شنبــه              20  - 16

زبان تخصصی

دکتر سیفی

A

جمعه                       15  - 10

روانشناسی رشد

دکتر دریاافزون

A

دوشنبه                   17  - 14

چهار شنبه             17  - 14

کودکان استثنایی

دکتر یعقوب نژاد

A

پنج شنبه             14  - 8

روانشناسی عمومی

دکتر منوچهری

A

جمعه                    20  - 15

سنجش و اندازه گیری

دکتر سورانی

A

متعاقبا اعلام میگردد

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

میدان فاطمی(جهاد) - خیابان جویبار کوچه میر هادی شرقی - پلاک 22

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد