۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
خانه روانشناسی
خدمات مشاوره
برنامه کلاسها
فرم خام
بسته های ـآموزشی کتاب
آزمونهای آزمایشی

لیست قبولی دکتری 1402

  02/08/02

                                       لیست قبولی دکتری 1402

لیست درحال به روز رسانی میباشد

1.     بهاره شادانی/مشاوره خانواده/روزانه دانشگاه تهران

2.   افسانه محمدی/روانشناسی/روزانه دانشگاه تهران

3.   خانم کیمیا/سلامت/روزانه دانشگاه تهران

4.   اکبرنصیری/رتبه12/تربیتی/روزانه خوارزمی

5.   جواد یامی/ رتبه 18/ تربیتی/ روزانه بابل سر

6.   سمیرا طبایی/مشاوره/ روزانه علامه طباطبایی

7.   سارینابلوکی/مشاوره/روزانه الزهرا

8.   زهرا اصغری  /رتبه 25/کودکان /آزاد اهواز

9.    مهدی نقشبندی/رتبه173/تربیتی/روزانه تبریز

10. زهرا توکلی/روانشناسی/ روزانه بابل سر

11.  نسترن دستگاهی/تربیتی/ شهید چمران روزانه

12.            تکتم حیدری اله آباد /تربیتی/شهید چمران روزانه

13.           زهرا دادجو/رتبه38/کودکان/روزانه علامه طباطبایی تهران

14.            مرضیه غفاری/رتبه94/ روانشناسی/ تهران مرکز

15.            هدی نوروزی/ رتبه47/سنجش اندازه گیری/روزانه علامه طباطبایی تهران

16.           مریم حسنی/رتبه60/تربیتی/علوم تحقیات

17.            بهمن سلیمی/رتبه12/سنجش/روزانه علامه طباطبایی تهران

18.           اکبرنصیری/رتبه12/تربیتی/دانشگاه تهران شبانه

19.فاطمه عطاریها/ تربیتی/پردیس دانشگاه تهران

20.           پروانه نیک مرام/تربیتی/پردیس تبریز

21.            سپیده قاسمی/تربیتی// دانشگاه روزانه قم

22.          آقای شیرازی/روانشناسی/روزانه شیراز

23.         فائزه مقصودی مهربانی/عمومی/آزاد شاهرود

24.          معصومه دالوند/تربیتی/آزاد اصفهان

25.          سیامک پزشکی/صنعتی/اهواز

26.         حسین عباسی/تربیتی/آزاد مرودشت فارس

27.          نازنین بنکدار/روانشناسی /آزادشاهرود

28.              لیلاپیر محمدی/رتبه9/کودکان /آزاد تهران مرکز

29.          لیلاپیر محمدی/رتبه9/روانشناسی/کیش

30.          معصومه عباسی/رتبه137/بالینی/ آزاد رودهن

31.           احسان غلامی/رتبه90/تربیتی/آزادساری

32.         علیرضا گوهری/رتبه 160/مشاوره/آزاداراک

33.         سمیه یزدان پناه/رتبه100/عمومی/تهران جنوب

34.         سمیه کاظمی/رتبه165/تربیتی/آزاد سنندج

35.         سمیه یزدان پناه /عمومی/پیام نورتهران جنوب

36.         پریسا کرباسیان/رتبه192/بالینی/رودهن

37.         ساراهجری/رتبه 201/سلامت/آزاد تربیت جام

38.         آناهیتا عبداللهی/رتبه464/بعمومی/آزادتهران شمال

39.          معصومه دالوند/رتبه 240/ تربیتی/آزاد اصفهان خوارسگان

40.           ناهید رضایی/رتبه 154/عمومی/آزاد تهران جنوب

41.            زبیده شکفته رتبه 212/ مشاوره/آزاد مشهد

42.          مهدی نقشبندی/رتبه173/تربیتی /آزاد کردستان

43.         مریم سفیدچی/عمومی/پردیس البرز

44.          نازنین بنکدار/روانشناسی سلامت/آزاد کیش

45.          نازنین بنکدار/روانشناسی /آزادشاهرود

46.         مهناز گنجیان/رتبه223/ عمومی/ بین الملل کیش

47.          سمانه فرج اللهی/تربیتی/پردیس چمران

48.         عاطفه صائب/رتبه700/بالینی/آزاد تهران جنوب

49.          سمیرا بیسادی/  رتبه 274/بالینی/آزاد تهران مرکز

50.           خانم زهرا/روانشناسی سلامت/تهران مرکز

51.            نسرین محمدی کمال آبادی/مشاوره/آزاد تهران شمال

52.          محیارستمی/عمومی/تهران شمال

53.         مریم مهدی بیگی/تربیتی/آزاد اصفهان

54.          مژگان نیری/عمومی /آزاد کرج

55.          ژاله نوروزی/مشاوره/آزاد ابهر

56.         مریم ثانی/تربیتی/علوم تحقیقات

57.          خانم کیمیا/سلامت/آزاد تهران

58.         خانم فائزه/مشاوره/رودهن

59.          زهرا حبیبی/مشاوره خانواده/ساوه

60.          پگاه خرم اصل/روانشناسی/اهواز

61.           ستاره حسینی مجد/کودکان استثنایی/اهواز

62.         مرضیه حمیدی کیان/مدیریت آموزشی/ساوه

63.         معصومه طاهریان/روانشناسی/آزاد زرند کرمان

64.         سمانه رضایی زاده/تربیتی/رودهن

65.         مریم واحد پرست/روانشناسی/ رودهن

66.         رعنا یوسفی/سلامت/تربت جام

67.         صبا سیادتی/مشاوره / تهران شمال

68.         سمیه کریمی/تربیتی/اراک

69.          زهرا حبیب زاده/مشاوره خانواده/ازاد ساوه

70.           راحله قاسمی جو/تربیتی/آزاد اردبیل

71.            سارامومنی/تربیتی/آزاد تهران مرکز

72.          فائزه مقصودی مهربانی/بالینی/آزاد شاهرود

73.         ثریا محمودی/تربیتی/آزاد رودهن

74.          خانم امیری زاهد/مشاوره /آزاد

75.          سارا اصفی/مشاوره خانواده/آزاد یزد

76.         محمد رضا غریب زاده/تربیتی/آزاد کرمان

77.          اکرم سامقانی/تربیتی/آزاد بجنورد

78.         زیبا بابایی/تربیتی /علوم تحقیقات استعدا د درخشان

79.          راحله قاسمی جو/تربیتی/آزاد قم استعداد درخشان

80.          فهیمه بکتاشیان/مشاوره/آزاد اصفهان

81.           مرضیه کامکار هنشجایی/عمومی/دزفول

82.         محمد حسین پور فریدون/ تربیتی/آزاد اهواز

83.         ستاره حسینی مجد/کودکان /آزاداهواز

84.         صدیقه خلیلی/بالینی/آزادبین الملل کیش

85.         مریم خنیاب نژاد/تربیتی/ آزاد اراک استعداد درخشان

86.         تکتم حیدری اله آباد /تربیتی/شهید چمران سراسری

87.         تکتم حیدری اله آباد/تربیتی/ آزاد سمنان

88.         فاطمه دادگستر/روان شناسی/ بین الملل عمارت

89.          نسرین رحیمی فر /عمومی/ تهران جنوب

90.           روح ا.. راهدار/تربیتی/ تهران شمال

91.فاطمه  زهرا سوری/سلامت/ تهران مرکز

92.          فاطمه شالویب چهارنیبچه/عمومی /اهواز

93.          فاطمه شالویب چهارنیبچه/عمومی /ذزفول

94.          فاطمه صدوقی/روانشناسی/ نایین آزاد

95.          سمیه کریمی/تربیتی/ آزاد اراک

96.          منیژه گلچین/مشاوره/ساوه

97.          اعظم گلستانی قره اونه/مشاوره/رودهن

98.          مریم متعبد/تربیتی/ رودهن

99.           سعیده یعقوب لو/تربیتی/آزاد تبریز

100.        ندا محمودیان/روانشناسی/رودهن

101.         بهارک لطیفی/روانشناسی/ گرگان

102.       مریم مهدی بیگی سروستانی/رتبه 637/تربیتی/آزاد اصفهان

103.       فرحناز میرزایی/تربیتی/زنجان آزاد

104.       پروانه نجفی فر/مشاوره/آزاد خمینی شهر

105.       فرنازاکوان/تربیتی/ آزاد کیش

106.       خانم مریم /روانشناسی/آزاد بوشهر

107.       خدیجه مختاری/تربیتی/ آزاد قم

108.       پگاه محرابی/رتبه 700/روانشناسی/آزاد تنکابن

109.        مرجان ملک پرور/مشاوره خانواده/ رودهن

110.         مژگان نیری پور /رتبه273/بالینی/آزاد کرج

111.          زهرا مختاری/سلامت/آزاد نجف آباد اصفهان

112.        زهرا مقیسه/مدیریت آموزشی/آزاد بجنورد

113.        نسرین جلالی/روانشناسی بالینی/آزاد کرد

114.        خانم ملا اقایی/عمومی/استعداد درخشان زاهدان

 

 

این لیست در حال بروز رسانی میباشد

 

 

 

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی نرسیده به پارک ساعی - کوچه دل افروز (وزرا) - پلاک 4

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد