۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
فرم های خام
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
برنامه کلاس ها
خانه روانشناسی
خدمات مشاوره

برنامه کلاسهای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 98 (ترم تابستان 97)

برنامه کلاسهای دوره کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و بالینی  (کد1133)  ترم تابستان

سرفصل

عنوان درس

نام کد

نام استاد

روزهای برگزاری

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
www.sourani.com

A

دکتر سورانی

پنجشنبه                       12  الی 15

B

چهارشنبه                     13  الی 16

زبان تخصصی

A

دکتر سیفی

پنجشنبه            15:30  الی 18:30

چهارشنبه          16:30  الی 19:30

فیزیولوژی و انگیزش و هیجان

A

دکتر دریاافزون

جمعه                           11  الی  14

روانشناسی رشد

A

دکتر رحیمی

جمعه                          14  الی  17

مرضی و کودکان استثنایی

A

دکتر یعقوب نژاد

جمعه                          17  الی  20

روانشناسی بالینی

A

دکتر رحیمی

پنجشنبه                       8  الی 11

روانشناسی عمومی

A

دکتر منوچهری

شروع دوره ترم پاییز

علم النفس

A

دکتر فرهمند

شروع دوره ترم پاییز

برنامه کلاسهای دوره کارشناسی ارشد مشاوره (کد 1134) ترم تابستان

سرفصل

عنوان درس

نام کد

نام استاد

روزهای برگزاری

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
www.sourani.com

A

دکتر سورانی

پنجشنبه                       12  الی 15

B

چهارشنبه                     13  الی 16

زبان تخصصی

A

دکتر سیفی

پنجشنبه            15:30  الی 18:30

چهارشنبه          16:30  الی 19:30

کاربرد آزمونها

A

دکتر شعبانی

جمعه                           8   الی  11

نظریه های رواندرمانی

A

دکتر سیفی

شروع دوره ترم پاییز

روانشناسی شخصیت

A

دکتر سیفی

شروع دوره ترم پاییز

مبانی و فنون مشاوره

A

دکتر قره داغی

شروع دوره ترم پاییز

برنامه کلاسهای دوره کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی  (کد1133)  ترم تابستان

سرفصل

عنوان درس

نام کد

نام استاد

روزهای برگزاری

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
www.sourani.com

A

دکتر سورانی

پنجشنبه                       12  الی 15

B

چهارشنبه                     13  الی 16

زبان تخصصی

A

دکتر سیفی

پنجشنبه            15:30  الی 18:30

چهارشنبه          16:30  الی 19:30

روانشناسی رشد

A

دکتر رحیمی

جمعه                          14  الی  17

روانشناسی عمومی

A

دکتر منوچهری

شروع دوره ترم پاییز

روانشناسی تربیتی

A

دکتر طباطبایی

شروع دوره ترم پاییز

برنامه کلاسهای دوره کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنائی ترم تابستان

سرفصل

عنوان درس

نام کد

نام استاد

روزهای برگزاری

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
www.sourani.com

A

دکتر سورانی

پنجشنبه                       12  الی 15

B

چهارشنبه                     13  الی 16

زبان تخصصی

A

دکتر سیفی

پنجشنبه            15:30  الی 18:30

چهارشنبه          16:30  الی 19:30

روانشناسی رشد

A

دکتر رحیمی

جمعه                          14  الی  17

کودکان استثنایی

A

دکتر یعقوب نژاد

جمعه                          17  الی  20

روانشناسی تربیتی

A

دکتر طباطبایی

شروع دوره ترم پاییز

روانشناسی عمومی

A

دکتر منوچهری

شروع دوره ترم پاییز

سنجش و اندازه گیری

A

دکتر سورانی

شروع دوره ترم پاییز

 

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی نرسیده به پارک ساعی - کوچه دل افروز (وزرا) - پلاک 4

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد