۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
فرم های خام
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
برنامه کلاس ها
خانه روانشناسی
خدمات مشاوره

برنامه کلاسهای آمادگی آزمون ارشد روانشناسی و مشاوره (پاییز 97)

برنامه کلاسهای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره موسسه ابن یمین (پاییز 97)

 

برنامه کلاسهای دوره کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و بالینی (کد1133) ترمپاییز

سرفصل

عنوان درس

نام کد

نام استاد

روزهای برگزاری

قیمت (تومان)

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
(انحصارا در ابن یمین)
www.sourani.com

A

دکتر سورانی

پنجشنبه 14 الی 11

595/000

B

شنبه 14 الی 13

زبان تخصصی

A

دکتر سیفی

پنجشنبه 17 الی 14

460/000

B

شنبه 20 الی 16

فیزیولوژی و انگیزش و هیجان

A

دکتر نصرالهی

استاد مدعو

جمعه 17 الی 14

395/000

B

چهارشنبه 14 الی 11

روانشناسی رشد

A

دکتر رحیمی

پنجشنبه 11 الی 8

395/000

B

چهارشنبه 17 الی 14

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

A

دکتر یعقوب نژاد

جمعه 14 الی 11

395/000

B

چهارشنبه 20 الی 17

روانشناسی بالینی

A

دکتر رحیمی

جمعه 11 الی 8

395/000

روانشناسی عمومی

A

دکتر منوچهری

جمعه 20 الی 17

395/000

علم النفس

A

دکتر فرهمند

پنجشنبه 20 الی 18

325/000

تخفیفات

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 10* 3 *97

هرینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 30*4*97

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 10*5*97

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 30*6*97

2/200/000

2/400/000

2/600/000

2/800/000

 

برنامه کلاسهای دوره کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی (کد1133) ترمپاییز

سرفصل

عنوان درس

نام کد

نام استاد

روزهای برگزاری

قیمت (تومان)

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
(انحصارا در ابن یمین)
www.sourani.com

A

دکتر سورانی

پنجشنبه 14 الی 11

595/000

B

شنبه 14 الی 13

زبان تخصصی

A

دکتر سیفی

پنجشنبه 17 الی 14

460/000

B

شنبه 20 الی 16

روانشناسی رشد

A

دکتر رحیمی

پنجشنبه 11 الی 8

395/000

B

چهارشنبه 17 الی 14

روانشناسی عمومی

A

دکترمنوچهری

جمعه 20 الی 17

395/000

روانشناسی تربیتی

A

دکتر رحیمی

جمعه 17 الی 14

425/000

تخفیفات

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 10* 3 *97

هرینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 30*4*97

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 10*5*97

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 30*6*97

1/700/000

1/900/000

2/000/000

2/200/000

 

 

برنامه کلاسهای دوره ارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنائی ترم پاییز

سرفصل

عنوان درس

نام کد

نام استاد

روزهای برگزاری

قیمت (تومان)

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
(انحصارا در ابن یمین) www.sourani.com

A

دکتر سورانی

پنجشنبه 14 الی 11

595/000

B

شنبه 14 الی 13

زبان تخصصی

A

دکتر سیفی

پنجشنبه 17 الی 14

460/000

B

شنبه 20 الی 16

روانشناسی رشد

A

دکتر رحیمی

پنجشنبه 11 الی 8

395/000

B

پنجشنبه 11 الی 8

کودکان استثنایی

A

دکتر یعقوب نژاد

جمعه 14 الی 11

395/000

چهارشنبه 20 الی 17

B

روانشناسی تربیتی

A

دکتر رحیمی

جمعه 17 الی 14

425/000

روانشناسی عمومی

A

دکتر منوچهری

جمعه 20 الی 17

395/000

سنجش و اندازه گیری

A

دکتر سورانی

متعاقبا اعلام میشود

325/000

تخفیفات

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 10* 3 *97

هرینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 30*4*97

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 10*5*97

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 30*6*97

2/000/000

2/400/000

2/600/000

2/900/000

 

برنامه کلاسهای دوره کارشناسی ارشد مشاوره (کد1133) ترم پاییز

سرفصل

عنوان درس

نام کد

نام استاد

روزهای برگزاری

قیمت (تومان)

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
(انحصارا در ابن یمین)
www.sourani.com

A

دکتر سورانی

پنجشنبه 14 الی 11

595/000

B

شنبه 14 الی 13

زبان تخصصی

A

دکتر سیفی

پنجشنبه 17 الی 14

460/000

B

شنبه 20 الی 16

نظریه های رواندرمانی و شخصت

A

دکتر سیفی

جمعه 14 الی 11

790/000

مبانی و فنون مشاوره

A

دکتر قره داغی

چهارشنبه 20 الی 16

420/000

کاربرد آزمونها

A

دکتر شعبانی

جمعه 11 الی 8

375/000

تخفیفات

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 10* 3 *97

هرینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 30*4*97

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 10*5*97

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 30*6*97

000/000/2

000/200/2

000/400/2

000/600/2

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی نرسیده به پارک ساعی - کوچه دل افروز (وزرا) - پلاک 4

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد