۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی
کارگاه ها
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
دانلود کارنامه
خانه روانشناسی

برنامه کلاسهای آمادگی آزمون ارشد روانشناسی و مشاوره (پاییز 97)

برنامه کلاسهای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره موسسه ابن یمین (پاییز 97)

 

برنامه کلاسهای دوره کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و بالینی (کد1133) ترمپاییز

سرفصل

عنوان درس

نام کد

نام استاد

روزهای برگزاری

قیمت (تومان)

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
(انحصارا در ابن یمین)
www.sourani.com

A

دکتر سورانی

پنجشنبه 14 الی 11

595/000

B

شنبه 14 الی 13

زبان تخصصی

A

دکتر سیفی

پنجشنبه 17 الی 14

460/000

B

شنبه 20 الی 16

فیزیولوژی و انگیزش و هیجان

A

دکتر نصرالهی

استاد مدعو

جمعه 17 الی 14

395/000

B

چهارشنبه 14 الی 11

روانشناسی رشد

A

دکتر رحیمی

پنجشنبه 11 الی 8

395/000

B

چهارشنبه 17 الی 14

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

A

دکتر یعقوب نژاد

جمعه 14 الی 11

395/000

B

چهارشنبه 20 الی 17

روانشناسی بالینی

A

دکتر رحیمی

جمعه 11 الی 8

395/000

روانشناسی عمومی

A

دکتر منوچهری

جمعه 20 الی 17

395/000

علم النفس

A

دکتر فرهمند

پنجشنبه 20 الی 18

325/000

تخفیفات

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 10* 3 *97

هرینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 30*4*97

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 10*5*97

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 30*6*97

2/200/000

2/400/000

2/600/000

2/800/000

 

برنامه کلاسهای دوره کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی (کد1133) ترمپاییز

سرفصل

عنوان درس

نام کد

نام استاد

روزهای برگزاری

قیمت (تومان)

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
(انحصارا در ابن یمین)
www.sourani.com

A

دکتر سورانی

پنجشنبه 14 الی 11

595/000

B

شنبه 14 الی 13

زبان تخصصی

A

دکتر سیفی

پنجشنبه 17 الی 14

460/000

B

شنبه 20 الی 16

روانشناسی رشد

A

دکتر رحیمی

پنجشنبه 11 الی 8

395/000

B

چهارشنبه 17 الی 14

روانشناسی عمومی

A

دکترمنوچهری

جمعه 20 الی 17

395/000

روانشناسی تربیتی

A

دکتر رحیمی

جمعه 17 الی 14

425/000

تخفیفات

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 10* 3 *97

هرینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 30*4*97

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 10*5*97

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 30*6*97

1/700/000

1/900/000

2/000/000

2/200/000

 

 

برنامه کلاسهای دوره ارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنائی ترم پاییز

سرفصل

عنوان درس

نام کد

نام استاد

روزهای برگزاری

قیمت (تومان)

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
(انحصارا در ابن یمین) www.sourani.com

A

دکتر سورانی

پنجشنبه 14 الی 11

595/000

B

شنبه 14 الی 13

زبان تخصصی

A

دکتر سیفی

پنجشنبه 17 الی 14

460/000

B

شنبه 20 الی 16

روانشناسی رشد

A

دکتر رحیمی

پنجشنبه 11 الی 8

395/000

B

پنجشنبه 11 الی 8

کودکان استثنایی

A

دکتر یعقوب نژاد

جمعه 14 الی 11

395/000

چهارشنبه 20 الی 17

B

روانشناسی تربیتی

A

دکتر رحیمی

جمعه 17 الی 14

425/000

روانشناسی عمومی

A

دکتر منوچهری

جمعه 20 الی 17

395/000

سنجش و اندازه گیری

A

دکتر سورانی

متعاقبا اعلام میشود

325/000

تخفیفات

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 10* 3 *97

هرینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 30*4*97

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 10*5*97

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 30*6*97

2/000/000

2/400/000

2/600/000

2/900/000

 

برنامه کلاسهای دوره کارشناسی ارشد مشاوره (کد1133) ترم پاییز

سرفصل

عنوان درس

نام کد

نام استاد

روزهای برگزاری

قیمت (تومان)

مباحث دوره کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق
(انحصارا در ابن یمین)
www.sourani.com

A

دکتر سورانی

پنجشنبه 14 الی 11

595/000

B

شنبه 14 الی 13

زبان تخصصی

A

دکتر سیفی

پنجشنبه 17 الی 14

460/000

B

شنبه 20 الی 16

نظریه های رواندرمانی و شخصت

A

دکتر سیفی

جمعه 14 الی 11

790/000

مبانی و فنون مشاوره

A

دکتر قره داغی

چهارشنبه 20 الی 16

420/000

کاربرد آزمونها

A

دکتر شعبانی

جمعه 11 الی 8

375/000

تخفیفات

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 10* 3 *97

هرینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 30*4*97

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 10*5*97

هزینه ثبت نام کلیه دروس تا تاریخ 30*6*97

000/000/2

000/200/2

000/400/2

000/600/2

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

میدان فاطمی(جهاد) - خیابان جویبار کوچه میر هادی شرقی - پلاک 22

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد