۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی
کارگاه ها
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
دانلود کارنامه
خانه روانشناسی

لیست قبولی های دکتری روانشناسی و مشاوره 97 - بالاترین آمار قبولی

لیست قبولی های دکتری مجموعه روانشناسی و مشاوره 97 - بالاترین آمار قبولی

 

1) هدی فرامرزی   روانشناسی کودکان استثنایی- علامه

2) فروغ خلیل پور  روانشناسی تربیتی-علامه

3) هدایا سلطانی زاده  روانشناسی تربیتی- علامه

4) فاطمه میرحسینی   روانشناسی تربیتی-علامه

5) فاطمه فتحی  مدیریت آموزشی روزانه علامه و مدیریت آموزشی علوم تحقیقات

6) المیرا محزون  تکنولوژی آموزشی-علامه

7) فاطمه فتحی  علوم تربیتی- علامه

8) اعظم بهادری  روانشناسی کودکان استثنایی-علامه

9) سهراب رشتیانی  مدیریت آموزش عالی-علامه

10) آزاده طالبی  روانشناسی کودکان استثنایی- دانشگاه علامه 

11) علیرضا کاشی زاده  علوم تربیتی علامه

12) مهدی سیدمحمدی   روانشناسی عمومی- خودگردان علامه

13) ثنا پیکانی  بالینی شهید بهشتی

14) سعیده اسماعیلی  علوم تربیتی-بهشتی

15) حانیه خوش سیما   روانشناسی بالینی-شهید بهشتی

16) زهرا طالقانی  روانشناسی تربیتی- دانشگاه تهران

17) مریم مشایخی  مدیریت آموزشی- روزانه دانشگاه تهران

18) سید طاهر تقی زاده  علوم تربیتی-دانشگاه تهران

19) محمدرضا تقی زاده   روانشناسی تربیتی- دانشگاه تهران

20) مرجان سجودی   برنامه ریزی درسی- دانشگاه تهران

21) فاطمه سپهر نوش مرادی  روانشناسی تربیتی-دانشگاه تهران

22) میترا کامران هجران دوست روانشناسی سلامت-دانشگاه تهران

23) فائزه صرافان  علوم تربیتی- دانشگاه تهران

24) منیژه صادق بیگی   علوم تربیتی-خوارزمی

25) محمدصادق زمانی زارچی مشاوره-روزانه خوارزمی

26) راضیه یزدانی   علوم تربیتی- خوارزمی

27) میترا روزبهی   روانشناسی تربیتی-خوارزمی

28) افسانه نوری  مشاوره خانواده-خوارزمی

29) لیلا باستان مهر   مشاوره خانواده- خوارزمی

30) عاطفه محمدصادق   مشاوره خانواده- خوارزمی

31) فروغ خلیل پور  روانشناسی تربیتی- دانشگاه علامه و تربیتی علوم تحقیقات

32) علیا  روانشناسی عمومی سراسری گیلان

33) نفیسه هادئی  روانشناسی بالینی شاهد

34) زهرا ناظران  سلامت- دانشگاه نجف اصفهان

35) شبنم دوستی  دانشگاه تهران

36) محیا متینی   روانشناسی تربیتی- دانشگاه تهران و روانشناسی تربیتی – علوم تحقیقات

37) نجمه احمدی  روانشناسی تربیتی-دانشگاه کیش

38) عاطفه خلیلی  روانشناسی عمومی- دانشگاه کیش و روانشناسی عمومی آزاد سمنان

39) میترا رضوانی دهاقانی  روانشناسی سلامت-دانشگاه کیش

40) دریا مددی  روانشناسی سلامت-دانشگاه کیش

41) زهرا کرمی  روانشناسی سلامت- پردیس کیش

42) سمانه کیا  روانشناسی عمومی-دانشگاه زاهدان

43) خانم شکراللهی  روانشناسی عمومی- روزانه شهید چمران اهواز

44) سیدامید حسینی  مشاوره-روزانه هرمزگان

45) آقای امیرحسینی   مشاوره- روزانه هرمزگان

46) شیما ظهرابی  روانشناسی عمومی- روزانه گیلان

47) مرجان مددی  مشاوره- آزاد سنندج

48) آقای حسینی  روانشناسی تربیتی- روزانه اهواز

49) مهرانگیز پاشاپور  روانشناسی سلامت-روزانه شیراز

50) پانته آ موسوی  روانشناسی بالینی – روزانه شیراز

51) زهرا مطهری نسب  مشاوره دانشگاه علامه و مشاوره علوم تحقیقات

52) عاطفه فرزین مجد   علوم تربیتی- علوم تحقیقات

53) معصومه جعفری  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

54) اسعد ولدبیگی  روانشناسی عمومی- علوم تحقیقات

55) شهین نبهانی  مشاوره-علوم تحقیقات

56) سوزان حیدرپور   مشاوره- علوم تحقیقات

57) شیرین بیرانوند  مشاوره- علوم تحقیقات

58) سمانه کیا  دانشگاه سراسری زاهدان روانشناسی عمومی و روانشناسی عمومی آزاد زاهدان

59) زهرا مطهری نسب  مشاوره دانشگاه علامه و مشاوره علوم تحقیقات 

60) لیلا پرتوی پیروز   روانشناسی عمومی علوم تحقیقات

61) هنگامه کربلایی پور  روانشناسی عمومی علوم تحقیقات

62) فاطمه بابانوری   روانشناسی عمومی – علوم تحقیقات

63) زینب آزادی  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

64) مهتاب نوروزی   روانشناسی بالینی- علوم تحقیقات

65) نرگس کشاورز   روانشناسی کودکان استثنائی علوم تحقیقات

66)  خانم داوودی فر  کودکان استثنائی- علوم تحقیقات

67) خانم پندار   مشاوره علوم تحقیقات

68) خانم شب دینی  روانشناسی کودکان استثنایی-علوم تحقیقات

69) رضا محمدی  روانشناسی عمومی علوم تحقیقات

70) جعفری   روانشناسی تربیتی – علوم تحقیقات

71) مرجان هاشمی   مدیریت آموزش عالی-علوم تحقیقات

72) پروین سرداری  علوم تربیتی- علوم تحقیقات

73) مریم فامورزاده  علوم تربیتی- علوم تحقیقات

74) خانم داوودی فر  روانشناسی عمومی- علوم تحقیقات

75) یاسمن شهریاری   روانشناسی کودکان استثنایی-علوم تحقیقلت

76) شرمین اسمعیلی زاده  روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

77) نسرین موسوی   مشاوره – علوم تحقیقات

78) شیرین ارمغان   روانشناسی بالینی-علم و فرهنگ

79) صبا مقدم  روانشناسی بالینی- علم و فرهنگ

80) خانم امرائی   مشاوره- تهران شمال

81) سمانه کاملی   مشاوره تهران شمال

82) رقیه صادقی   علوم تربیتی-تهران شمال

83) ازاده مهرتاش  مشاوره – تهران شمال

84) مریم گودرزی   مشاوره-تهران شمال

85) مانیا خوش کام   علوم تربیتی- تهران شمال

86) سمانه کاملی  مشاوره-تهران شمال

87) مرضیه اسدی   علوم تربیتی- تهران شمال

88) فرشته معینی   روانشناسی تربیتی تهران شمال

89) شیوا گوهری   مشاوره خانواده- تهران شمال

90) لادن بهتویی  علوم تربیتی تهران غرب

91) نویدا هادیان  روانشناسی عمومی- تهران مرکز

92) فرنوش خالدی   روانشناسی عمومی-تهران مرکز

93) خانم ارجمندی  برنامه ریزی درسی- تهران مرکز

94) بهناز ذاکر  روانشناسی عمومی- تهران مرکز و روانشناسی عمومی- امارات

95) سبحان گل محمدزاده  روانشناسی عمومی-تهران مرکز

96) ایران صادقی   روانشناسی عمومی-تهران مرکز

97) هنگامه جعفری  علوم تربیتی-تهران مرکز

98) تامیلا اسماعیل فراهانی روانشناسی سلامت- تهران مرکز

99) فاطمه رعیت علی آبادی  روانشناسی عمومی-تهران مرکز

100) فاطمه بهرامی  روانشناسی سلامت- تهران مرکز

101) عباس میرزایی  روانشناسی عمومی- تهران مرکز

102) عطیه حاجی بابایی  روانشناسی کودکان استثنایی-تهران مرکز

103) سمیرا افتخاری   روانشناسی کودکان استثنایی-تهران مرکز

104) زهرا حسینی زواره ای علوم تربیتی- تهران مرکز

105) مهشید گنجوری   روانشناسی عمومی- تهران مرکز

106) سارا حسینی   روانشناسی عمومی- تهران مرکز

107) محمدامین آسترکی  مشاوره-تهران مرکز

108) نگین زینلی  روانشناسی عمومی- تهران مرکز

109) خانم کریمی  مدیریت آموزشی- تهران جنوب

110) مژگان شادآلویی  مدیریت آموزشی- تهران جنوب

111) احسان کاظمینی   روانشناسی عمومی آزاد کرج

112) آزاده صفایی  علوم تربیتی- آزاد کرج

113) بهنوش شریعتی  روانشناسی سلامت- آزاد کرج

114) سلما امینی فر  روانشناسی عمومی- آزاد کرج

115) فاطمه طهرانچی  روانشناسی عمومی-آزاد کرج

116) احسان کاظمینی  روانشناسی عمومی- آزاد کرج

117) مهسا آقاجان پور  روانشناسی عمومی- آزاد کرج

118) سمانه سراجی  روانشناسی عمومی- آزاد کرج

119) مهدی فهیمی  روانشناسی سلامت-ازاد کرج

120) خانم سلیمانیان   روانشناسی سلامت – آزاد کرج

121) اشرف محمدی فرشی  روانشناسی عمومی- آزاد کرج

122) نسرین بروغنی   علوم تربیتی آزاد رودهن

123) آبتین نورانی  روانشناسی عمومی- رودهن

124) نسرین امامی نائینی  روانشناسی عمومی- رودهن

125) گیتی آذر   برنامه ریزی درسی-رودهن

126) الهه احمدی  مشاوره-رودهن

127) عباس نسیمی  مشاوره آزاد رودهن

128) حمیدرضا جمشیدی  روانشناسی سلامت-رودهن

129) بیتا عبادی  روانشناسی تربیتی-رودهن

130) آرام مرتضوی   روانشناسی عمومی رودهن

131) ناهید خطیب زاده  روانشناسی تربیتی-رودهن

132) خانم عباسی  روانشناسی سلامت - رودهن

133) زهرا غلامی  روانشناسی بالینی- رودهن

134) زهرا اخگری  روانشناسی عمومی-رودهن

135) فاطمه تهرانی  روانشناسی تربیتی- رودهن

136) اکرم مرتضی قلی  مدیریت اموزشی- رودهن

137) مرسده قزاق  روانشناسی بالینی-رودهن

138) الهه رفیعی طبازواره  روانشناسی تربیتی -رودهن

139) معصومه نصرالهی  مشاوره – رودهن

140) محمدرضا مهدی قلی  مشاوره- رودهن

141) نرجس سعیدپور   روانشناسی تربیتی- رودهن

142) یلا خزیمه  روانشناسی تربیتی-رودهن

143) حسنیه حسینی   مشاوره-رودهن

144) پری سیما اژدری فرد  مشاوره-رودهن

145) مژگان خلیلی   روانشناسی سلامت-رودهن

146) خانم موسوی   روانشناسی سلامت- رودهن

147) ملیحه ربانی  روانشناسی سلامت-رودهن

148) نبی اله رضایی   روانشناسی عمومی-رودهن

149) حمدانی  روانشناسی عمومی-رودهن

150) فیروزه نجاری   مشاوره- رودهن

151) محمد همتی   مشاوره آزاد تنکابن

152) مرجانه دیهیمی  روانشناسی عمومی-تنکابن

153) منیر چراغی   روانشناسی سلامت-آزاد تنکابن

154) رزیتا مظهری  روانشناسی سلامت-آزاد تنکابن

155) نگار منفرد  سلامت تنکابن

156) مهین نوروزی  روانشناسی عمومی- آزادتنکابن

157) افسانه امینی   مشاوره- آزاد تنکابن

158) زهره سلطان محمدی  مدیریت آموزشی- اسلامشهر

159) احمد حسین زاده  علوم تربیتی-ازاد دماوند

160) فاطمه گنجی  علوم تربیتی-ازاد دماوند

161) احمد حسین زاده  علوم تربیتی-ازاد دماوند

162) محمدحسین محمدی کیا علوم تربیتی- آزاد دماوند

163) محمود اسدی   علوم تربیتی- آزاد دماوند

164) شبنم نویدی   روانشناسی عمومی—آزاد ساری

165) شاهین شهیدی  روانشناسی عمومی-آزاد ساری

166) فهیمه قاسمی   روانشناسی تربیتی- آزاد ساری

167) مهناز قشقایی   روانشناسی تربیتی- آزاد ساری

168) خانم بهاری  روانشناسی عمومی-ازاد ساری

169) معصومه افتخاری  روانشناسی عمومی- ازاد ساوه

170) افروز عباسپور   مشاوره- آزاد اراک

171) اکرم اصفهانی   مشاوره- ازاد اراک

172) خانم شیرزاد   مشاوره-آزاد اراک

173) نسترن خرامان  روانشناسی عمومی-ازاد اراک

174) حدیث نازاریان  روانشناسی عمومی-ازاد اراک

175) مهدی ابویسانی  روانشناسی عمومی-آزاد اراک

176) مرتضی سعیدی   روانشناسی عمومی- ازاد قم

177) فرانک حسنی پویا  مشاوره-آزاد قم

178) زهرا نوروزی   روانشناسی عمومی- آزاد قم

179) زهره میری  مشاوره- آزاد قم

180) مریم آقایی میبدی  مشاوره-آزاد قم

181) زینب نظر زاده  مدیریت آموزشی- آزاد قم

182) مرضیه رضایی   روانشناسی تربیتی-آزاد قم

183) مصطفی حسینی  روانشناسی عمومی- آزاد قم

184) قاسمی  روانشناسی تربیتی-آزاد قم

185) خانم خزرلو  مشاوره- آزاد قم

186) نرگس هندیانی   روانشناسی عمومی- آزاد قم

187) معصومه ندیری  مشاوره خانواده-ازاد قم

188) الهام محدث پیشنماز  مشاوره آزاد قم

189) معصومه محمد بیگی  مشاوره آزاد قم

190) زهرا مستدام  مشاوره شهرکرد” سنندج

191) عفت جمشیدی  روانشناسی عمومی- آزاد شهرکرد

192) طیبه انوشه   روانشناسی عمومی- ازاد سنندج

193) مژگان عبدلی   مشاوره- آزاد سنندج

194) سپیده سالاری   مشاوره-آزاد سنندج

195) زهره موسوی  مشاوره- آزاد سنندج

196) سمیه معینی نسب  سلامت اصفهان – نجف آباد

197) مهرشاد مشکوری  بالینی آزاد شهرکرد

198) پروانه پرندین   عمومی آزاد اردبیل

199) سهیلا سلیمانیان  روانشناسی عمومی –نجف اباد

200) نگین خطیبی   روانشناسی عمومی- نجف آباد

201) خانم هاشمی احمدی  روانشناسی سلامت – نجف آباد

202) محمدرضا عبدلی  علوم تربیتی- تربت حیدریه 

203) وجیهه بابایی   روانشناسی عمومی-ازاد اصفهان

204) بنفشه قاسمی زاده  روانشناسی عمومی-آزاد اصفهان

205) نجمه شهرآشوب  روانشناسی سلامت-اصفهان

206) شهرزاد شفائی  روانشناسی عمومی- آزاد اصفهان

207) پرویز قنبری   روانشناسی تربیتی –آزاد اصفهان

208) پویان مقدم  مشاوره-آزاد اصفهان

209) منصوره مهدوی   عمومی مرودشت

210) زهره کیا  روانشناسی عمومی آزاد گرگان

211) محمدرضا فرج زاده  علوم تربیتی-ازاد زنجان

212) سمیرا سلیمانی  علوم تربیتی-ازادزنجان

213) افسانه اسلامی  روانشناسی بالینی-آزاد زنجان

214) پروانه حسینی  علوم تربیتی-آزاد زنجان

215) دلاویز  روانشناسی تربیتی-آزاد زنجان

216) فاطمه حسینی   روانشناسی عمومی-آزاد رفسنجان

217) مژگان نقدی  روانشناسی عمومی-آزاد اردبیل

218) مهرناز مهرافزا   روانشناسی تربیتی- آزاد اردبیل

219) نورا دهقان پور   روانشناسی عمومی- آزاد اردبیل

220) ناهید کبودی  روانشناسی عمومی-آزاد اردبیل

221) نخستین   روانشناسی عمومی-آزاد اردبیل

222) سمانه عاشوری   روانشناسی- اردبیل

223) اکرم حجتی   روانشناسی عمومی- ازاد کرمانشاه

224) شادی بنانی  علوم تربیتی-آزاد کرمانشاه

225) شهرزاد حسین پور  روانشناسی کودکان اسثنایی-ازاد اهواز

226) پناباد  مشاوره-آزاد اهواز

227) سروش محمدی کلهر  روانشناسی عمومی آزاد شهرکرد

228) محبوبه عباسی  مشاوره – ازاد اراک

229) الهام پزشکی   روانشناسی عمومی- آزاد اراک

230) حدیث نازاریان   روانشناسی عمومی- آزاد اراک

231) فاطمه ترکاشوند   مشاوره-آزاد اراک

232) مهدی ابویسانی   روانشناسی عمومی- آزاد اراک

233) روجا خانی زاده  روانشناسی عمومی-آزاد اراک

234) خانم اردانی  علوم تربیتی- تبریز

235) محبوبه افشاری  مشاوره خانواده – اصفهان

236) خانم عزیزی معین   روانشناسی عمومی-اصفهان

237) محدثه یاری  روانشناسی سلامت- آزاد اصفهان

238) زهرا صاحب دل  روانشناسی عمومی-سمنان

239) مهدی مهدوی   روانشناسی عمومی-سمنان

240) نادر چشم اذر   روانشناسی تربیتی-سمنان

241) زهرا حکیمی   روانشناسی تربیتی-آزاد سمنان

242) عاطفه خلیلی  روانشناسی عمومی- آزاد سمنان

243) عطیه رضایی  روانشناسی عمومی- سمنان

244) ریحانه خان محمدی  روانشناسی تربیتی-آزاد سمنان

245) آقای قهرمان زاده  روانشناسی عمومی- آزاد سمنان

246) طاهره فلاح پور  روانشناسی-سمنان

247) مهدی عابدی   روانشناسی تربیتی- شبانه سمنان

248) محبوبه گندم کار  روانشناسی سلامت- تربت جام

249) آسیه ایران نژاد   روانشناسی عمومی- زرند کرمان

250) سمیه سالک   روانشناسی عمومی-زرندکرمان

251) مریم دانا  روانشناسی عمومی- آزاد کرمان

252) سارا آزادسیر   روانشناسی عمومی- امارات

253) زینب فراهانی  روانشناسی عمومی- امارات

254) زهرا نوری  روانشناسی عمومی- امارات

255) زهرا دهمنی   روانشناسی عمومی-امارات

256) منیر خلیلیان   روانشناسی عمومی- امارات

257) شیرین بزرگمهر   علوم تربیتی-امارات

258) سمانه حاجی عباسی  روانشناسیعمومی-امارات

259) فاطمه صمدی   روانشناسی بالینی- بیرجند

260) محمد صالحی  روانشناسی بالینی- بیرجند

261) بهروز پنج علی  روانشناسی عمومی-بیرجند

262) سعید صالحی   روانشناسی بالینی- بیرجند

263) آقای دباغیان   مشاوره-آزاد مشهد

264) داوود همتیان   مشاوره-آزاد مشهد

265) سعید صادقی   روانشناسی عمومی- شاهرود

266) ایدا چوبساز  روانشناسی عمومی- شاهرود

267) بهاره رسولیان  روانشناسی عمومی-ازاد شاهرود

268) داوود زبرجدی  مشاوره-آزاد خمین

269) سماء فرشچیان  مشاوره- خمین شهر

270) ربابه روزبه  مشاوره-آزاد قشم

271) محمدرضا قائم محمدی  مشاوره-آزاد قشم

272) فهیمه روزبهانی  روانشناسی عمومی- آزاد ارومیه

273) برزگر  روانشناسی عمومی-آزاد ارومیه

274) غلامرضا خسرویان  مشاوره- آزاد تبریز

275) سونیا جهان بینی  روانشناسی تربیتی-آزاد تبریز

276) سعید چگینی  روانشناسی عمومی-آزاد همدان

277) فاطمه حسینی  روانشناسی عمومی-آزاد رفسنجان

278) میترا تقی پور  برنامه ریزی درسی – آزاد پرند

279) فاطمه مقصودلو  روانشناسی عمومی-آزاد زاهدان

280) مرضیه رحمانی  روانشناسی عمومی-آزاد بوشهر

281) فاطمه فرامرزی  روانشناسی عمومی آزاد بوشهر

282) عنایل منطقی مقدم  روانشناسی عمومی- آزاد بوشهر

283) مهرناز پرویزیان  روانشناسی کودکان استثنایی-آزاد شیراز

284) علیرضا مرادی  روانشناسی عمومی- آزاد شیراز

285) هانیه حاتمی   روانشناسی بالینی-آزاد شیراز

286) محسن کندی   بالینی- آزاد شیراز

287) مریم پرسا  روانشناسی عمومی-آزاد رشت

288) نرگس عاملی  مشاوره- لامه گرگان

289) عفت عدل پرور  روانشناسی عمومی- آزاد کردستان

290) ایرج بویری  روانشناسی تربیتی- آزاد اهواز

291) حسن محمدیان  روانشناسی عمومی-مرودشت 

292) منصوره مهدوی  روانشناسی عمومی- مرودشت شیراز

293) سمانه ولی اللهی  مشاوره- آزاد مشهد

294) حدیث غفاری خلیق  روانشناسی عمومی-پیام نور تهران

295) شهربانو حجاری  علوم تربیتی-آزاد اهواز

296) شادی سام  روانشناسی تربیتی-آزاد شهرکرد

297) زهرا عباسی   روانشناسی عمومی- آزاد رشت

298) ربابه جوکار  روانشناسی عمومی- آزاد کرمان

299) آنیتا حسینی پور   علوم تربیتی- آزاد دماوند

300) سالومه بهرامی   روانشناسی کودکان استثنایی- آزاد رشت

301) ماهرخ فارسی جانی  برنامه ریزی درسی- آزاد مشهد

302) سعید دمیرچلو  روانشناسی تربیتی- آزاد کرج

303) سمانه رشیدپور  علوم تربیتی- آزاد دماوند

304) روزبه شمسی  روانشناسی بالینی-آزاد سمنان

305) مهدیه حاجی محمدی   روانشناسی تربیتی- آزاد اراک

306) علی لاجوردی   روانشناسی عمومی تهران مرکز

307) الهام شهری  روانشناسی بالینی- آزاد زاهدان

308) شهرام سالاری  برنامه ریزی درسی- آزاد قم

309) فهیمه آخوندی  روانشناسی عمومی- آزاد نیشابور

310) نسرین اسکندرپور  روانشناسی سلامت- دانشگاه بندرعباس

311) سمیه باصره   مشاوره- آزاد ابهر

312) مریم جریان   روانشناسی عمومی- آزاد نائین

313) ناهید رمضانی   روانشناسی عمومی- آزاد نائین

314) روجاخانی زاده   روانشناسی عمومی- آزاد اراک

315) زهرا شمس   روانشناسی عمومی- آزاد ایلام

316) معصومه صداقت  روانشناسی عمومی- آزاد بروجرد

317) حمیده سادات مهاجری  مشاوره- آزاد اراک

318) سمانه ولی اللهی  مشاوره- آزاد مشهد

319) فیروزه کیهان   روانشناسی عمومی- آزاد بیرجند

320) سحر زارعی  سلامت- آزاد نجف آباد

321) رقیه صادقی  روانشناسی بالینی- آزاد بیرجند

322) میترا سلیمانی   علوم تربیتی – آزاد زنجان

323) اعظم ابراهیمی   روانشناسی عمومی- آزاد زاهدان

324) محمد اسماعیل زاده   روانشناسی تربیتی- آزاد کرمان

325) ثمین علیزاده  روانشناسی عمومی- آزاد شیراز

326) نرگس هندیانی  روانشناسی عمومی- آزاد قم

327) زینب زارع  مشاوره – آزاد یزد

328) محبوبه عباسی   مشاوره- آزاد اراک

329) پریسا مجذوب  روانشناسی عمومی-آزاد بوشهر

330) رقیه محمودی  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

331) شهرزاد عظیمی   روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

332) طناز سلیمانیان  مشاوره- آزاد تنکابن

333) شهربانو شفیعی نژاد روانشناسی عمومی- تهران مرکز

334) زهرا میرزایی  روانشناسی عمومی-آزاد بوشهر

335) شهین میرزایی  روانشناسی عمومی-آزاد اصفهان

336) زینب محمودی اصل  مشاوره-ازاد یزد

337) آقای المدنی  روانشناسی کودکان استثنائی-آزاد اهواز

338) ارغوان اعتمادمقدم   روانشناسی عمومی- آزاد کرمانشاه

339) فرشته امینایی   مشاوره- بین المللی قشم

340) حلم زاده  روانشناسی عمومی- آزاد بجنورد

341) اذين حاجى عباسي  روانشناسي عمومى ايلام

342) محمدامین سابکزهی   علوم تربیتی کیش

343) محمد مشفقی  روانشناسی عمومی- آزاد ارومیه

344) این لیست در حال به روز رسانی میباشد...

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

میدان فاطمی(جهاد) - خیابان جویبار کوچه میر هادی شرقی - پلاک 22

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد