۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
خانه روانشناسی
خدمات مشاوره
برنامه کلاسها
فرم خام
بسته های ـآموزشی کتاب
آزمونهای آزمایشی

پرسشنامه خوش بینی تحصیلی دانش آموزان

ردیف

از ديدگاه شما ميزان هر کدام از عوامل زير در حال حاضر چگونه است؟

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

1

معلمان همیشه آماده کمک به دانش آموزان هستند.

 

 

 

 

 

2

معلمان به راحتی در این مدرسه صحبت می کنند.

 

 

 

 

 

3

دانش آموزان به خوبی در این مدرسه مراقبت می شوند.

 

 

 

 

 

4

معلمان همیشه کارهایی را که به آنها محول شده را انجام می دهند.

 

 

 

 

 

5

معلمان این مدرسه واقعا به دانش آموزان گوش می دهند.

 

 

 

 

 

6

معلمان این مدرسه همیشه با من صادق هستند.

 

 

 

 

 

7

معلمان این مدرسه کارهای فوق العاده انجام می دهند.

 

 

 

 

 

8

معلمان این مدرسه به خوبی تدریس می کنند.

 

 

 

 

 

9

دانش آموزان از معلمان مدرسه خیلی چیزها یاد می کنند.

 

 

 

 

 

10

دانش آموزان این مدرسه می توانند به معلمان برای کمک اعتماد کنند.

 

 

 

 

 

11

دانش آموزان به کسانی که نمرات خوبی می گیرند، احترام می گذارند.

 

 

 

 

 

12

دانش­ آموزان به سختی برای بهبود و پیشرفت کار می کنند.

 

 

 

 

 

13

این مدرسه درباره یادگیری جدی است.

 

 

 

 

 

14

دانش آموزان به سختی کار می کنند تا نمرات خوبی بگیرند.

 

 

 

 

 

15

محتوای دروس چالش برانگیز است.

 

 

 

 

 

16

معلمان من اعتقاد دارند که من می توانم یاد بگیرم.

 

 

 

 

 

17

نمرات خوب به رسمیت شناخته می شود. 

 

 

 

 

 

18

من می توانم در صورت نیاز از مدرسه کمک زیادی بگیرم.

 

 

 

 

 

19

من احساس افتخار می کنم که جزئی از این مدرسه هستم.

 

 

 

 

 

20

مدرسه یکی از مکان های مورد دلخواه من است.

 

 

 

 

 

21

مدرسه مهم تر از تفکر اکثر مردم است.

 

 

 

 

 

22

مدیران و معلمان مدرسه به من علاقه مند هستند.

 

 

 

 

 

23

اغلب چیزهایی که در این مدرسه یاد می گیرم، ارزشمند هستند.

 

 

 

 

 

24

رفتن به مدرسه اتلاف وقت است.

 

 

 

 

 

25

دوست دارم که بخشی از این مدرسه باشم.

 

 

 

 

 

26

معملانم مراقب من هستند.

 

 

 

 

 

27

با دانش آموزان این مدرسه تناسب دارم.

 

 

 

 

 

28

معلمان این مدرسه به من احترام می گذارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه

 

جدول (1): تطبیق سوالات پرسشنامه خوش بینی تحصیلی دانش آموزان

ردیف

ابعاد

گویه ها

1

اعتماد دانش آموزان به معلمان

1 تا 10

2

تأکید تحصیلی دانش آموزان

11 تا 18

3

احساس هویت دانش آموزان نسبت به مدرسه

19 تا 28

تعاریف مفهومی:

خوش بینی تحصیلی: باور مثبت دانش آموز به اینکه او می تواند در عملکرد تحصیلی دانش از طریق تأکید برتحصیل و یادگیری، اعتماد به همکاری والدین و دانش آموزان و باو رداشتن به ظرفیت  فردی به منظور حل مشکلات و واکنش به شکست ها به صورت انعطاف پذیر،تفاوت ایجاد نماید(هوی و همکاران، 2008)

تعاریف عملیاتی:

خوش­بینی تحصیلی: منظور از خوش بینی تحصیلی نمرات حاصل از پرسشنامه 28 سوالی اسچننموران و همکاران(2013 ) می باشد که شامل سه بعد تأکید تحصیلی دانش آموزان، اعتماد دانش آموزان به معلمان و احساس هویت دانش آموزان نسبت به مدرسه می باشد.

پایایی ابزار:

روایی و پایایی پرسشنامه نیز در پژوهش اسچننموران و همکاران(2013 )، برای هر یک از خرده مقیاسها، 93/0، 96/0، 97/0 به دست آمد که نشان از مطلوب بودن پایایی پرسشنامه دارد.  پایایی پرسشنامه در پژوهش مرادی و همکاران (1393) براي هر یک از خرده مقیاسها به ترتیب برابر 91/0، 86/0، 89/0  و برای کل ابزار 92/0 به دست آمد. 

منبع:

مرادي، کیوان؛ واعظی، مظفرالدين؛ فرزانه، محمد؛ میرزایی، محمد (1393). نقش رابطه خوش بيني تحصيلي با پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مدارس متوسطه پسرانه مناطق 6 و 9 شهر تهران، نشريه پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي، 2(5): 69-80.

Tschannen-Moran, M., Bankole, R.A., Mitchell, R.M. & Moore J.r, D.M. (2013). Student academic optimism: A confirmatory factor analysis. Journal of Educational Administration, 51 (2), 150-175.

 

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی نرسیده به پارک ساعی - کوچه دل افروز (وزرا) - پلاک 4

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد