۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
خانه روانشناسی
خدمات مشاوره
برنامه کلاسها
فرم خام
بسته های ـآموزشی کتاب
آزمونهای آزمایشی
کارگاه ها آموزشی

برنامه کلاسهای آمادگی آزمون دکتری 98 (ترم تابستان 97)

 

برنامه کلاسهای دوره دکتری98 مجموعه روانشناسی(بالینی،عمومی،سلامت) (کد2150) ترم تابستان

دانشگاه سراسری و آزاد

 

ضرایب

روز و ساعت برگزاری

نام کد

نام استاد

نام درس

4

پنجشنبه                   19 - 15

A

 

دکتر سورانی

آمارو روش تحقیق

www.sourani.com

چهارشنبه                20 - 16

B

4

جمعه                      11 - 8

A

دکتر دریاافزون

روانشناسی رشد

 

سه شنبه                     14 -11

B

4

جمعه                     17 - 14

A

دکتر یعقوب نژاد

آسیب شناسی روانی

سه شنبه                    20- 17

B

4

جمعه                     14 - 11

A

دکتر سیفی

روانشناسی شخصیت

سه شنبه                    20 - 17

B

4

پنجشنبه                  11 - 8

A

دکتر دریاافزون

نوروسایکولوژی

سه شنبه                    11 - 8

B

1

پنجشنبه                   14 - 11

A

دکترتقی زاده

زبان عمومی

 

چهارشنبه               15 - 12

B

استاد نیک پور

1

جمعه                     20 - 17

A

استاد عرفانیان

استعداد تحصیلی

چهارشنبه                12 - 8

B

1

شنبه                         16-13

A

دکتر سیفی

زبان مقدماتی

  • تخفیف ثبت نام پکیج دکتری شامل دپارتمان مشاوره ، آزمون، شرح درس و نکته و تست می باشد (مهلت استفاده از تخفیفات  تا 4 تیر ماه)

برنامه کلاسهای دوره دکتری 98 رشته مشاوره (کد2148) ترم تابستان

دانشگاه سراسری و آزاد

 

ضرایب

روز و ساعت برگزاری

نام کد

نام استاد

نام درس

4

پنجشنبه                    19 - 15

A

دکتر سورانی

آمارو روش تحقیق

www.sourani.com

چهارشنبه                 20 - 16

B

4

شروع دوره ترم پاییز

A

دکتر سیفی

نظریه های مشاوره و رواندرمانی

4

جمعه                     14 - 11

A

دکتر سیفی

روانشناسی شخصیت

سه شنبه                    17- 14

B

4

شروع دوره ترم پاییز

A

دکتر قره داغی

اصول مشاوره

4

شروع دوره ترم پاییز

A

دکتر قره داغی

فنون مشاوره

1

جمعه                     20 - 17

A

استاد عرفانیان

استعداد تحصیلی

چهارشنبه                12 - 8

B

1

پنجشنبه                   14 - 11

A

دکتر تقی زاده

زبان عمومی

 

چهارشنبه               15 - 12

B

استاد نیک پور

1

شنبه                        16-13

A

دکتر سیفی

زبان مقدماتی

  • تخفیف ثبت نام پکیج دکتری شامل دپارتمان مشاوره ، آزمون، شرح درس و نکته و تست می باشد (مهلت استفاده از تخفیفات  تا 4 تیر ماه)

برنامه کلاسهای دوره دکتری 98 رشته روانشناسی تربیتی (کد2144) ترم تابستان

ضریب

روز و ساعت برگزاری

نام کد

نام استاد

نام درس

4

پنجشنبه                    19 - 15

A

دکتر سورانی

آماروروش تحقیق

www.sourani.com

چهارشنبه                  20 - 16

B

4

شروع دوره ترم پاییز

A

دکتررحیمی

روانشناسی تربیتی و  یادگیری

4

شروع دوره ترم پاییز

A

دکتر سورانی

سنجش و اندازه گیری

4

شروع دوره ترم پاییز

A

دکتر رحیمی

انگیزش در آموزش و پرورش

1

جمعه                        20 - 17

A

استاد عرفانیان

استعداد تحصیلی

چهارشنبه                   12 - 8

B

 

1

پنجشنبه                      14 - 11

A

دکتر تقی زاده

زبان عمومی

 

چهارشنبه                  15 - 12

B

استاد نیک پور

1

شنبه                           16-13

A

دکتر سیفی

زبان مقدماتی

  • تخفیف ثبت نام پکیج دکتری شامل دپارتمان مشاوره ، آزمون، شرح درس و نکته و تست می باشد (مهلت استفاده از تخفیفات  تا 4 تیر ماه)

 

برنامه کلاسهای دوره دکتری 98 رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی(کد2147) ترم تابستان

 دانشگاه سراسری و آزاد

ضرایب

روز و ساعت برگزاری

نام کد

نام استاد

نام درس

4

پنجشنبه                    19 - 15

A

دکتر سورانی

آماروروش تحقیق

www.sourani.com

چهارشنبه                 20 - 16

B

1

جمعه                       20 - 17

A

استاد عرفانیان

 

استعداد تحصیلی

چهارشنبه                 12 - 8

B

4

شروع دوره ترم پاییز (کارگاهی)

A

دکتر یعقوب نژاد

آسیب شناسی روانی کودک

1

 

پنجشنبه                    14 - 11

A

دکتر تقی زاده

زبان عمومی

 

چهارشنبه                15 - 12

B

استاد نیک پور

1

شنبه                          16-13

A

دکتر سیفی

زبان مقدماتی

  • تخفیف ثبت نام پکیج دکتری شامل دپارتمان مشاوره ، آزمون، شرح درس و نکته و تست می باشد (مهلت استفاده از تخفیفات  تا 4 تیر ماه)

 

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی نرسیده به پارک ساعی - کوچه دل افروز (وزرا) - پلاک 4

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد