۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
خانه روانشناسی
خدمات مشاوره
برنامه کلاسها
فرم خام
بسته های ـآموزشی کتاب
آزمونهای آزمایشی
کارگاه ها آموزشی

لیست قبولی های دکتری روانشناسی و مشاوره 97 - بالاترین آمار قبولی

لیست قبولی های دکتری مجموعه روانشناسی و مشاوره 97 - بالاترین آمار قبولی

 

1) هدی فرامرزی   روانشناسی کودکان استثنایی- علامه

2) فروغ خلیل پور  روانشناسی تربیتی-علامه

3) هدایا سلطانی زاده  روانشناسی تربیتی- علامه

4) فاطمه میرحسینی   روانشناسی تربیتی-علامه

5) فاطمه فتحی  مدیریت آموزشی روزانه علامه و مدیریت آموزشی علوم تحقیقات

6) المیرا محزون  تکنولوژی آموزشی-علامه

7) فاطمه فتحی  علوم تربیتی- علامه

8) اعظم بهادری  روانشناسی کودکان استثنایی-علامه

9) سهراب رشتیانی  مدیریت آموزش عالی-علامه

10) آزاده طالبی  روانشناسی کودکان استثنایی- دانشگاه علامه 

11) علیرضا کاشی زاده  علوم تربیتی علامه

12) مهدی سیدمحمدی   روانشناسی عمومی- خودگردان علامه

13) ثنا پیکانی  بالینی شهید بهشتی

14) سعیده اسماعیلی  علوم تربیتی-بهشتی

15) حانیه خوش سیما   روانشناسی بالینی-شهید بهشتی

16) زهرا طالقانی  روانشناسی تربیتی- دانشگاه تهران

17) مریم مشایخی  مدیریت آموزشی- روزانه دانشگاه تهران

18) سید طاهر تقی زاده  علوم تربیتی-دانشگاه تهران

19) محمدرضا تقی زاده   روانشناسی تربیتی- دانشگاه تهران

20) مرجان سجودی   برنامه ریزی درسی- دانشگاه تهران

21) فاطمه سپهر نوش مرادی  روانشناسی تربیتی-دانشگاه تهران

22) میترا کامران هجران دوست روانشناسی سلامت-دانشگاه تهران

23) فائزه صرافان  علوم تربیتی- دانشگاه تهران

24) منیژه صادق بیگی   علوم تربیتی-خوارزمی

25) محمدصادق زمانی زارچی مشاوره-روزانه خوارزمی

26) راضیه یزدانی   علوم تربیتی- خوارزمی

27) میترا روزبهی   روانشناسی تربیتی-خوارزمی

28) افسانه نوری  مشاوره خانواده-خوارزمی

29) لیلا باستان مهر   مشاوره خانواده- خوارزمی

30) عاطفه محمدصادق   مشاوره خانواده- خوارزمی

31) فروغ خلیل پور  روانشناسی تربیتی- دانشگاه علامه و تربیتی علوم تحقیقات

32) علیا  روانشناسی عمومی سراسری گیلان

33) نفیسه هادئی  روانشناسی بالینی شاهد

34) زهرا ناظران  سلامت- دانشگاه نجف اصفهان

35) شبنم دوستی  دانشگاه تهران

36) محیا متینی   روانشناسی تربیتی- دانشگاه تهران و روانشناسی تربیتی – علوم تحقیقات

37) نجمه احمدی  روانشناسی تربیتی-دانشگاه کیش

38) عاطفه خلیلی  روانشناسی عمومی- دانشگاه کیش و روانشناسی عمومی آزاد سمنان

39) میترا رضوانی دهاقانی  روانشناسی سلامت-دانشگاه کیش

40) دریا مددی  روانشناسی سلامت-دانشگاه کیش

41) زهرا کرمی  روانشناسی سلامت- پردیس کیش

42) سمانه کیا  روانشناسی عمومی-دانشگاه زاهدان

43) خانم شکراللهی  روانشناسی عمومی- روزانه شهید چمران اهواز

44) سیدامید حسینی  مشاوره-روزانه هرمزگان

45) آقای امیرحسینی   مشاوره- روزانه هرمزگان

46) شیما ظهرابی  روانشناسی عمومی- روزانه گیلان

47) مرجان مددی  مشاوره- آزاد سنندج

48) آقای حسینی  روانشناسی تربیتی- روزانه اهواز

49) مهرانگیز پاشاپور  روانشناسی سلامت-روزانه شیراز

50) پانته آ موسوی  روانشناسی بالینی – روزانه شیراز

51) زهرا مطهری نسب  مشاوره دانشگاه علامه و مشاوره علوم تحقیقات

52) عاطفه فرزین مجد   علوم تربیتی- علوم تحقیقات

53) معصومه جعفری  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

54) اسعد ولدبیگی  روانشناسی عمومی- علوم تحقیقات

55) شهین نبهانی  مشاوره-علوم تحقیقات

56) سوزان حیدرپور   مشاوره- علوم تحقیقات

57) شیرین بیرانوند  مشاوره- علوم تحقیقات

58) سمانه کیا  دانشگاه سراسری زاهدان روانشناسی عمومی و روانشناسی عمومی آزاد زاهدان

59) زهرا مطهری نسب  مشاوره دانشگاه علامه و مشاوره علوم تحقیقات 

60) لیلا پرتوی پیروز   روانشناسی عمومی علوم تحقیقات

61) هنگامه کربلایی پور  روانشناسی عمومی علوم تحقیقات

62) فاطمه بابانوری   روانشناسی عمومی – علوم تحقیقات

63) زینب آزادی  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

64) مهتاب نوروزی   روانشناسی بالینی- علوم تحقیقات

65) نرگس کشاورز   روانشناسی کودکان استثنائی علوم تحقیقات

66)  خانم داوودی فر  کودکان استثنائی- علوم تحقیقات

67) خانم پندار   مشاوره علوم تحقیقات

68) خانم شب دینی  روانشناسی کودکان استثنایی-علوم تحقیقات

69) رضا محمدی  روانشناسی عمومی علوم تحقیقات

70) جعفری   روانشناسی تربیتی – علوم تحقیقات

71) مرجان هاشمی   مدیریت آموزش عالی-علوم تحقیقات

72) پروین سرداری  علوم تربیتی- علوم تحقیقات

73) مریم فامورزاده  علوم تربیتی- علوم تحقیقات

74) خانم داوودی فر  روانشناسی عمومی- علوم تحقیقات

75) یاسمن شهریاری   روانشناسی کودکان استثنایی-علوم تحقیقلت

76) شرمین اسمعیلی زاده  روانشناسی تربیتی-علوم تحقیقات

77) نسرین موسوی   مشاوره – علوم تحقیقات

78) شیرین ارمغان   روانشناسی بالینی-علم و فرهنگ

79) صبا مقدم  روانشناسی بالینی- علم و فرهنگ

80) خانم امرائی   مشاوره- تهران شمال

81) سمانه کاملی   مشاوره تهران شمال

82) رقیه صادقی   علوم تربیتی-تهران شمال

83) ازاده مهرتاش  مشاوره – تهران شمال

84) مریم گودرزی   مشاوره-تهران شمال

85) مانیا خوش کام   علوم تربیتی- تهران شمال

86) سمانه کاملی  مشاوره-تهران شمال

87) مرضیه اسدی   علوم تربیتی- تهران شمال

88) فرشته معینی   روانشناسی تربیتی تهران شمال

89) شیوا گوهری   مشاوره خانواده- تهران شمال

90) لادن بهتویی  علوم تربیتی تهران غرب

91) نویدا هادیان  روانشناسی عمومی- تهران مرکز

92) فرنوش خالدی   روانشناسی عمومی-تهران مرکز

93) خانم ارجمندی  برنامه ریزی درسی- تهران مرکز

94) بهناز ذاکر  روانشناسی عمومی- تهران مرکز و روانشناسی عمومی- امارات

95) سبحان گل محمدزاده  روانشناسی عمومی-تهران مرکز

96) ایران صادقی   روانشناسی عمومی-تهران مرکز

97) هنگامه جعفری  علوم تربیتی-تهران مرکز

98) تامیلا اسماعیل فراهانی روانشناسی سلامت- تهران مرکز

99) فاطمه رعیت علی آبادی  روانشناسی عمومی-تهران مرکز

100) فاطمه بهرامی  روانشناسی سلامت- تهران مرکز

101) عباس میرزایی  روانشناسی عمومی- تهران مرکز

102) عطیه حاجی بابایی  روانشناسی کودکان استثنایی-تهران مرکز

103) سمیرا افتخاری   روانشناسی کودکان استثنایی-تهران مرکز

104) زهرا حسینی زواره ای علوم تربیتی- تهران مرکز

105) مهشید گنجوری   روانشناسی عمومی- تهران مرکز

106) سارا حسینی   روانشناسی عمومی- تهران مرکز

107) محمدامین آسترکی  مشاوره-تهران مرکز

108) نگین زینلی  روانشناسی عمومی- تهران مرکز

109) خانم کریمی  مدیریت آموزشی- تهران جنوب

110) مژگان شادآلویی  مدیریت آموزشی- تهران جنوب

111) احسان کاظمینی   روانشناسی عمومی آزاد کرج

112) آزاده صفایی  علوم تربیتی- آزاد کرج

113) بهنوش شریعتی  روانشناسی سلامت- آزاد کرج

114) سلما امینی فر  روانشناسی عمومی- آزاد کرج

115) فاطمه طهرانچی  روانشناسی عمومی-آزاد کرج

116) احسان کاظمینی  روانشناسی عمومی- آزاد کرج

117) مهسا آقاجان پور  روانشناسی عمومی- آزاد کرج

118) سمانه سراجی  روانشناسی عمومی- آزاد کرج

119) مهدی فهیمی  روانشناسی سلامت-ازاد کرج

120) خانم سلیمانیان   روانشناسی سلامت – آزاد کرج

121) اشرف محمدی فرشی  روانشناسی عمومی- آزاد کرج

122) نسرین بروغنی   علوم تربیتی آزاد رودهن

123) آبتین نورانی  روانشناسی عمومی- رودهن

124) نسرین امامی نائینی  روانشناسی عمومی- رودهن

125) گیتی آذر   برنامه ریزی درسی-رودهن

126) الهه احمدی  مشاوره-رودهن

127) عباس نسیمی  مشاوره آزاد رودهن

128) حمیدرضا جمشیدی  روانشناسی سلامت-رودهن

129) بیتا عبادی  روانشناسی تربیتی-رودهن

130) آرام مرتضوی   روانشناسی عمومی رودهن

131) ناهید خطیب زاده  روانشناسی تربیتی-رودهن

132) خانم عباسی  روانشناسی سلامت - رودهن

133) زهرا غلامی  روانشناسی بالینی- رودهن

134) زهرا اخگری  روانشناسی عمومی-رودهن

135) فاطمه تهرانی  روانشناسی تربیتی- رودهن

136) اکرم مرتضی قلی  مدیریت اموزشی- رودهن

137) مرسده قزاق  روانشناسی بالینی-رودهن

138) الهه رفیعی طبازواره  روانشناسی تربیتی -رودهن

139) معصومه نصرالهی  مشاوره – رودهن

140) محمدرضا مهدی قلی  مشاوره- رودهن

141) نرجس سعیدپور   روانشناسی تربیتی- رودهن

142) یلا خزیمه  روانشناسی تربیتی-رودهن

143) حسنیه حسینی   مشاوره-رودهن

144) پری سیما اژدری فرد  مشاوره-رودهن

145) مژگان خلیلی   روانشناسی سلامت-رودهن

146) خانم موسوی   روانشناسی سلامت- رودهن

147) ملیحه ربانی  روانشناسی سلامت-رودهن

148) نبی اله رضایی   روانشناسی عمومی-رودهن

149) حمدانی  روانشناسی عمومی-رودهن

150) فیروزه نجاری   مشاوره- رودهن

151) محمد همتی   مشاوره آزاد تنکابن

152) مرجانه دیهیمی  روانشناسی عمومی-تنکابن

153) منیر چراغی   روانشناسی سلامت-آزاد تنکابن

154) رزیتا مظهری  روانشناسی سلامت-آزاد تنکابن

155) نگار منفرد  سلامت تنکابن

156) مهین نوروزی  روانشناسی عمومی- آزادتنکابن

157) افسانه امینی   مشاوره- آزاد تنکابن

158) زهره سلطان محمدی  مدیریت آموزشی- اسلامشهر

159) احمد حسین زاده  علوم تربیتی-ازاد دماوند

160) فاطمه گنجی  علوم تربیتی-ازاد دماوند

161) احمد حسین زاده  علوم تربیتی-ازاد دماوند

162) محمدحسین محمدی کیا علوم تربیتی- آزاد دماوند

163) محمود اسدی   علوم تربیتی- آزاد دماوند

164) شبنم نویدی   روانشناسی عمومی—آزاد ساری

165) شاهین شهیدی  روانشناسی عمومی-آزاد ساری

166) فهیمه قاسمی   روانشناسی تربیتی- آزاد ساری

167) مهناز قشقایی   روانشناسی تربیتی- آزاد ساری

168) خانم بهاری  روانشناسی عمومی-ازاد ساری

169) معصومه افتخاری  روانشناسی عمومی- ازاد ساوه

170) افروز عباسپور   مشاوره- آزاد اراک

171) اکرم اصفهانی   مشاوره- ازاد اراک

172) خانم شیرزاد   مشاوره-آزاد اراک

173) نسترن خرامان  روانشناسی عمومی-ازاد اراک

174) حدیث نازاریان  روانشناسی عمومی-ازاد اراک

175) مهدی ابویسانی  روانشناسی عمومی-آزاد اراک

176) مرتضی سعیدی   روانشناسی عمومی- ازاد قم

177) فرانک حسنی پویا  مشاوره-آزاد قم

178) زهرا نوروزی   روانشناسی عمومی- آزاد قم

179) زهره میری  مشاوره- آزاد قم

180) مریم آقایی میبدی  مشاوره-آزاد قم

181) زینب نظر زاده  مدیریت آموزشی- آزاد قم

182) مرضیه رضایی   روانشناسی تربیتی-آزاد قم

183) مصطفی حسینی  روانشناسی عمومی- آزاد قم

184) قاسمی  روانشناسی تربیتی-آزاد قم

185) خانم خزرلو  مشاوره- آزاد قم

186) نرگس هندیانی   روانشناسی عمومی- آزاد قم

187) معصومه ندیری  مشاوره خانواده-ازاد قم

188) الهام محدث پیشنماز  مشاوره آزاد قم

189) معصومه محمد بیگی  مشاوره آزاد قم

190) زهرا مستدام  مشاوره شهرکرد” سنندج

191) عفت جمشیدی  روانشناسی عمومی- آزاد شهرکرد

192) طیبه انوشه   روانشناسی عمومی- ازاد سنندج

193) مژگان عبدلی   مشاوره- آزاد سنندج

194) سپیده سالاری   مشاوره-آزاد سنندج

195) زهره موسوی  مشاوره- آزاد سنندج

196) سمیه معینی نسب  سلامت اصفهان – نجف آباد

197) مهرشاد مشکوری  بالینی آزاد شهرکرد

198) پروانه پرندین   عمومی آزاد اردبیل

199) سهیلا سلیمانیان  روانشناسی عمومی –نجف اباد

200) نگین خطیبی   روانشناسی عمومی- نجف آباد

201) خانم هاشمی احمدی  روانشناسی سلامت – نجف آباد

202) محمدرضا عبدلی  علوم تربیتی- تربت حیدریه 

203) وجیهه بابایی   روانشناسی عمومی-ازاد اصفهان

204) بنفشه قاسمی زاده  روانشناسی عمومی-آزاد اصفهان

205) نجمه شهرآشوب  روانشناسی سلامت-اصفهان

206) شهرزاد شفائی  روانشناسی عمومی- آزاد اصفهان

207) پرویز قنبری   روانشناسی تربیتی –آزاد اصفهان

208) پویان مقدم  مشاوره-آزاد اصفهان

209) منصوره مهدوی   عمومی مرودشت

210) زهره کیا  روانشناسی عمومی آزاد گرگان

211) محمدرضا فرج زاده  علوم تربیتی-ازاد زنجان

212) سمیرا سلیمانی  علوم تربیتی-ازادزنجان

213) افسانه اسلامی  روانشناسی بالینی-آزاد زنجان

214) پروانه حسینی  علوم تربیتی-آزاد زنجان

215) دلاویز  روانشناسی تربیتی-آزاد زنجان

216) فاطمه حسینی   روانشناسی عمومی-آزاد رفسنجان

217) مژگان نقدی  روانشناسی عمومی-آزاد اردبیل

218) مهرناز مهرافزا   روانشناسی تربیتی- آزاد اردبیل

219) نورا دهقان پور   روانشناسی عمومی- آزاد اردبیل

220) ناهید کبودی  روانشناسی عمومی-آزاد اردبیل

221) نخستین   روانشناسی عمومی-آزاد اردبیل

222) سمانه عاشوری   روانشناسی- اردبیل

223) اکرم حجتی   روانشناسی عمومی- ازاد کرمانشاه

224) شادی بنانی  علوم تربیتی-آزاد کرمانشاه

225) شهرزاد حسین پور  روانشناسی کودکان اسثنایی-ازاد اهواز

226) پناباد  مشاوره-آزاد اهواز

227) سروش محمدی کلهر  روانشناسی عمومی آزاد شهرکرد

228) محبوبه عباسی  مشاوره – ازاد اراک

229) الهام پزشکی   روانشناسی عمومی- آزاد اراک

230) حدیث نازاریان   روانشناسی عمومی- آزاد اراک

231) فاطمه ترکاشوند   مشاوره-آزاد اراک

232) مهدی ابویسانی   روانشناسی عمومی- آزاد اراک

233) روجا خانی زاده  روانشناسی عمومی-آزاد اراک

234) خانم اردانی  علوم تربیتی- تبریز

235) محبوبه افشاری  مشاوره خانواده – اصفهان

236) خانم عزیزی معین   روانشناسی عمومی-اصفهان

237) محدثه یاری  روانشناسی سلامت- آزاد اصفهان

238) زهرا صاحب دل  روانشناسی عمومی-سمنان

239) مهدی مهدوی   روانشناسی عمومی-سمنان

240) نادر چشم اذر   روانشناسی تربیتی-سمنان

241) زهرا حکیمی   روانشناسی تربیتی-آزاد سمنان

242) عاطفه خلیلی  روانشناسی عمومی- آزاد سمنان

243) عطیه رضایی  روانشناسی عمومی- سمنان

244) ریحانه خان محمدی  روانشناسی تربیتی-آزاد سمنان

245) آقای قهرمان زاده  روانشناسی عمومی- آزاد سمنان

246) طاهره فلاح پور  روانشناسی-سمنان

247) مهدی عابدی   روانشناسی تربیتی- شبانه سمنان

248) محبوبه گندم کار  روانشناسی سلامت- تربت جام

249) آسیه ایران نژاد   روانشناسی عمومی- زرند کرمان

250) سمیه سالک   روانشناسی عمومی-زرندکرمان

251) مریم دانا  روانشناسی عمومی- آزاد کرمان

252) سارا آزادسیر   روانشناسی عمومی- امارات

253) زینب فراهانی  روانشناسی عمومی- امارات

254) زهرا نوری  روانشناسی عمومی- امارات

255) زهرا دهمنی   روانشناسی عمومی-امارات

256) منیر خلیلیان   روانشناسی عمومی- امارات

257) شیرین بزرگمهر   علوم تربیتی-امارات

258) سمانه حاجی عباسی  روانشناسیعمومی-امارات

259) فاطمه صمدی   روانشناسی بالینی- بیرجند

260) محمد صالحی  روانشناسی بالینی- بیرجند

261) بهروز پنج علی  روانشناسی عمومی-بیرجند

262) سعید صالحی   روانشناسی بالینی- بیرجند

263) آقای دباغیان   مشاوره-آزاد مشهد

264) داوود همتیان   مشاوره-آزاد مشهد

265) سعید صادقی   روانشناسی عمومی- شاهرود

266) ایدا چوبساز  روانشناسی عمومی- شاهرود

267) بهاره رسولیان  روانشناسی عمومی-ازاد شاهرود

268) داوود زبرجدی  مشاوره-آزاد خمین

269) سماء فرشچیان  مشاوره- خمین شهر

270) ربابه روزبه  مشاوره-آزاد قشم

271) محمدرضا قائم محمدی  مشاوره-آزاد قشم

272) فهیمه روزبهانی  روانشناسی عمومی- آزاد ارومیه

273) برزگر  روانشناسی عمومی-آزاد ارومیه

274) غلامرضا خسرویان  مشاوره- آزاد تبریز

275) سونیا جهان بینی  روانشناسی تربیتی-آزاد تبریز

276) سعید چگینی  روانشناسی عمومی-آزاد همدان

277) فاطمه حسینی  روانشناسی عمومی-آزاد رفسنجان

278) میترا تقی پور  برنامه ریزی درسی – آزاد پرند

279) فاطمه مقصودلو  روانشناسی عمومی-آزاد زاهدان

280) مرضیه رحمانی  روانشناسی عمومی-آزاد بوشهر

281) فاطمه فرامرزی  روانشناسی عمومی آزاد بوشهر

282) عنایل منطقی مقدم  روانشناسی عمومی- آزاد بوشهر

283) مهرناز پرویزیان  روانشناسی کودکان استثنایی-آزاد شیراز

284) علیرضا مرادی  روانشناسی عمومی- آزاد شیراز

285) هانیه حاتمی   روانشناسی بالینی-آزاد شیراز

286) محسن کندی   بالینی- آزاد شیراز

287) مریم پرسا  روانشناسی عمومی-آزاد رشت

288) نرگس عاملی  مشاوره- لامه گرگان

289) عفت عدل پرور  روانشناسی عمومی- آزاد کردستان

290) ایرج بویری  روانشناسی تربیتی- آزاد اهواز

291) حسن محمدیان  روانشناسی عمومی-مرودشت 

292) منصوره مهدوی  روانشناسی عمومی- مرودشت شیراز

293) سمانه ولی اللهی  مشاوره- آزاد مشهد

294) حدیث غفاری خلیق  روانشناسی عمومی-پیام نور تهران

295) شهربانو حجاری  علوم تربیتی-آزاد اهواز

296) شادی سام  روانشناسی تربیتی-آزاد شهرکرد

297) زهرا عباسی   روانشناسی عمومی- آزاد رشت

298) ربابه جوکار  روانشناسی عمومی- آزاد کرمان

299) آنیتا حسینی پور   علوم تربیتی- آزاد دماوند

300) سالومه بهرامی   روانشناسی کودکان استثنایی- آزاد رشت

301) ماهرخ فارسی جانی  برنامه ریزی درسی- آزاد مشهد

302) سعید دمیرچلو  روانشناسی تربیتی- آزاد کرج

303) سمانه رشیدپور  علوم تربیتی- آزاد دماوند

304) روزبه شمسی  روانشناسی بالینی-آزاد سمنان

305) مهدیه حاجی محمدی   روانشناسی تربیتی- آزاد اراک

306) علی لاجوردی   روانشناسی عمومی تهران مرکز

307) الهام شهری  روانشناسی بالینی- آزاد زاهدان

308) شهرام سالاری  برنامه ریزی درسی- آزاد قم

309) فهیمه آخوندی  روانشناسی عمومی- آزاد نیشابور

310) نسرین اسکندرپور  روانشناسی سلامت- دانشگاه بندرعباس

311) سمیه باصره   مشاوره- آزاد ابهر

312) مریم جریان   روانشناسی عمومی- آزاد نائین

313) ناهید رمضانی   روانشناسی عمومی- آزاد نائین

314) روجاخانی زاده   روانشناسی عمومی- آزاد اراک

315) زهرا شمس   روانشناسی عمومی- آزاد ایلام

316) معصومه صداقت  روانشناسی عمومی- آزاد بروجرد

317) حمیده سادات مهاجری  مشاوره- آزاد اراک

318) سمانه ولی اللهی  مشاوره- آزاد مشهد

319) فیروزه کیهان   روانشناسی عمومی- آزاد بیرجند

320) سحر زارعی  سلامت- آزاد نجف آباد

321) رقیه صادقی  روانشناسی بالینی- آزاد بیرجند

322) میترا سلیمانی   علوم تربیتی – آزاد زنجان

323) اعظم ابراهیمی   روانشناسی عمومی- آزاد زاهدان

324) محمد اسماعیل زاده   روانشناسی تربیتی- آزاد کرمان

325) ثمین علیزاده  روانشناسی عمومی- آزاد شیراز

326) نرگس هندیانی  روانشناسی عمومی- آزاد قم

327) زینب زارع  مشاوره – آزاد یزد

328) محبوبه عباسی   مشاوره- آزاد اراک

329) پریسا مجذوب  روانشناسی عمومی-آزاد بوشهر

330) رقیه محمودی  روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

331) شهرزاد عظیمی   روانشناسی تربیتی- علوم تحقیقات

332) طناز سلیمانیان  مشاوره- آزاد تنکابن

333) شهربانو شفیعی نژاد روانشناسی عمومی- تهران مرکز

334) زهرا میرزایی  روانشناسی عمومی-آزاد بوشهر

335) شهین میرزایی  روانشناسی عمومی-آزاد اصفهان

336) زینب محمودی اصل  مشاوره-ازاد یزد

337) آقای المدنی  روانشناسی کودکان استثنائی-آزاد اهواز

338) ارغوان اعتمادمقدم   روانشناسی عمومی- آزاد کرمانشاه

339) فرشته امینایی   مشاوره- بین المللی قشم

340) حلم زاده  روانشناسی عمومی- آزاد بجنورد

341) اذين حاجى عباسي  روانشناسي عمومى ايلام

342) محمدامین سابکزهی   علوم تربیتی کیش

343) محمد مشفقی  روانشناسی عمومی- آزاد ارومیه

344) این لیست در حال به روز رسانی میباشد...

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی نرسیده به پارک ساعی - کوچه دل افروز (وزرا) - پلاک 4

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد