۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
خانه روانشناسی
خدمات مشاوره
برنامه کلاسها
فرم خام
بسته های ـآموزشی کتاب
آزمونهای آزمایشی
کارگاه ها آموزشی

برنامه دکتری1402 حضوری پاییز

برنامه کلاس‌های شرح درس دوره دکتــــری کنکور1403مجموعه روانشناســـــی  حضوری (عمومی،بالینی،سلامت)  - ترم پاییز

سرفصل

عنوان درس

نام کد

نام استاد

روزهای برگزاری

شهریه (تومان)

مباحث دوره دکتری

آمار و روش تحقیق
(انحصارا در ابن یمین)
www.sourani.com

B

دکتر سورانی

پنج شنبه ها16:00-20:30

2600,000

زبان عمومی

(مقدماتی تا پیشرفته )

B

دکتر نیکپور

جمعه 14-20

1700,000

استعداد تحصیلی

B

دکتر ابوطالبی

جمعه ها8-14

1700,000

نوروسایکولوژی

B

استاد لطفی

چهارشنبه 12-14آنلاین)

1500,000

روانشناسی رشد

B

استاد لطفی

پنج شنبه ها13-16

1400,000

آسیب شناسی روانی

B

دکتر آریاوند

شنبه 8-12 (انلاین)

1400,000

روانشناسی شخصیت

B

دکتر خزایی

پنچ شنبه9-13

1400,000

 

مشاوره فردی (جداگانه)

شهریه

 

جمع شهریه کلیه دروس

11,700,000

1850,000

نکته وتست (کلیه دروس)

4885,000

جمع شهریه دروس با تخفیف

10,400,000

آزمون

1800,000

برنامه کلاسها با توجه به وضعیت کنونی میباشد هرگونه تغییر در شرایط امکان تغییر در برتامه کلاسها وجود دارد

تخفیف 6000,000


 

 

 

 

 

 

برنامـه کلاســهای  شرح درس دوره دکتری کنکور1403 مجموعه مشاوره حضوری - ترم پاییز

سرفصل

عنوان درس

نام کد

نام استاد

روزهای برگزاری

شهریه (تومان)

مباحث دوره دکتری

آمار و روش تحقیق
(انحصارا در ابن یمین)
www.sourani.com

B

دکتر سورانی

پنج شنبه ها16:00-20:30

2600,000

زبان عمومی

(مقدماتی تا پیشرفته )

B

دکتر نیکپور

جمعه ها 14-20

1700,000

استعداد تحصیلی

B

دکتر ابوطالبی

جمعه ها8-14

1700,000

روانشناسی شخصیت

B

دکتر خزایی

پنچ شنبه9-13

1400,000

نظریه‌های مشاوره و روان درمانی

B

دکتر خزایی

جمعه12-16 (آنلاین)

1600,000

اصول و فنون مشاوره

B

دکتر نبوی

شنبه14-17(انلاین)

2300,000

مشاوره فردی(جداگانه)

شهریه

جمع شهریه کلیه دروس

11,300,000

1850,000

نکته وتست(کلیه دروس)

4410,000

جمع شهریه کلیه دروس با تخفیف

10,400,000

آزمون

1800,000

برنامه کلاسها باتوجه به وضعیت کنونی میباشد و هرگونه تغییر در شرایط امکان تغییر در برنامه کلاسها وجوددارد

تخفیف6000,000

 

 

 

 

 

 

 

برنامــه کـــلاس‌های شرح درس دوره دکتــری کنکور 1403 روانشناســـی تربیتـی  حضوری  ترم پاییز

سرفصل

عنوان درس

نام کد

نام استاد

روزهای برگزاری

شهریه (تومان)

مباحث دوره دکتری

آمار و روش تحقیق
(انحصارا در ابن یمین)
www.sourani.com

B

دکتر سورانی

پنج شنبه ها16:00-20:30

2600,000

زبان عمومی

(مقدماتی تا پیشرفته )

B

دکتر نیکپور

جمعه ها 12-16

1700,000

استعداد تحصیلی

B

دکتر ابوطالبی

جمعه ها8-12

1700,000

روانشناسی تربیتی

A

دکتر مرادی

سه شنبه ها14-20 (آنلاین)

1500,000

یادگیری و انگیزش در آموزش و پرورش

A

دکتر مرادی

سه شنبه ها14-20 (آنلاین)

1500,000

سنجش و اندازه گیری

A

دکتر مرادی

چهارشنبه ها17-20(آنلاین)

1200,000

مشاوره فردی(جداگانه)

شهریه

جــــــــــــمع شــــــــــهریه کــــــــلیه دروس

10,200,000

1850,000

نکته وتست(کلیه دروس)

4240,000

جمع شهریه کلیه دروس با تخفیف

9400,000

آزمون

1800,000

برنامه کلاسهاباتوجه به وضعیت کنونی میباشد هرگونه تغییر در شرایط امکان تغییر در برنامه کلاسها وجود دارد.

6000,000تخفیف

 

 

برنامه کلاس‌های شرح درس دوره دکتری کنکور 1403 روانشناسـی و آموزش کودکان اسـتثنایی حضوری ترم پاییز  

سرفصل

عنوان درس

نام کد

نام استاد

روزهای برگزاری

شهریه (تومان)

مباحث دوره دکتری

آمار و روش تحقیق
(انحصارا در ابن یمین)
www.sourani.com

A

دکتر سورانی

پنج شنبه ها16:00-20:30

2600,000

زبان عمومی

(مقدماتی تا پیشرفته )

A

دکتر نیکپور

جمعه ها 14-20

1700,000

استعداد تحصیلی

A

دکتر ابوطالبی

جمعه ها8-14

1700,000

آسیب شناسی روانی

A

 

دکتر آریاوند

شنبه 8-12 (انلاین)

1400,000

مشاوره فردی(جداگانه)

شهریه

جمع شهریه کلیه دروس

7400,000

1850,000

نکته وتست (کلیه دروس)

3830,000

جمع شهریه کلیه دروس با تخفیف

7300,000

آزمون

1800,000

برنامه کلاسها با توجه به وضعیت کنونی میباشدهرگونه تغغیر در شرایطامکان تغییر در برنامه کلاسها وجود دارد

6000,000

 

 

 

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی نرسیده به پارک ساعی - کوچه دل افروز (وزرا) - پلاک 4

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد