۸۸۹۱٧٤٤۹
سبد خرید
ورود اعضا
 
خانه
تلگرام
کارشناسی ارشد
دکتری
راه موفقیت در کنکور
کتابخانه الکترونیک
خانه روانشناسی
خدمات مشاوره
برنامه کلاسها
فرم خام
بسته های ـآموزشی کتاب
آزمونهای آزمایشی
کارگاه ها آموزشی

بودجه بندی دکتری تربیتی

دپارتمان تخصصی روانشناسی و مشاوره    

(گروه آموزشی دکتر سورانی )

دفترچه بودجه بندی آزمونهای آزمایشی دکتری


مجموعه  روانشناسی تربیتی

 

·        طراحی سوالات استاندارد سال 1403

·        شبیه سازی آزمون و آشنایی با شرایط فیزیکی آزمون

·        کاهش اضطراب ، بررسی مشکلات ، افزایش اعتماد به نفس و ...

                           

                            روانشناسی تربیتی

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

 

یادگیری ، آموزش ، روان شناسی تربیتی

پژوهش در روان شناسی پرورشی

نظریه رشد شناختی پیاژه

نظریه های رشد شناختی ویگوتسکی و برونر

نظریه های یادگیری رفتاری ، پاولف ، پراندایک ، اسکینر

نظریه های یادگیری شناختی : گشتالت ، آزوبل ، بندورا

نظریه های یادگیری شناختی خبرپردازی نظام یاد

نظریه های یادگیری سازنده گرایی

انگیزش در یادگیری   و سبک های یادگیری و تفکر

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

راهبردهای یادگیری و مطالعه : شناخت و فراشناخت و هوش و تفکر

تفکر ، حل مسئله ، تفکر انتقادی و آفرینندگی

طراحی آموزشی ، هدفهای آموزشی ، آمادگی برای یادگیری

طبقه بندی هدفهای آموزشی

آموزش معلم محور آموزش به کمک سخنرانی

آموزش معلم محور آموزش به کمک آموزش مستیم

آموزش یادگیرنده محور

ادراه کلاس درس : آموزش به روش های تغییر رفتار

سنجش یادگیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

3

 

 

                                           جامع   

4

 

                                           جامع   

5

 

                                           جامع

 

 

 

 

سنجش و اندازه گیری

 

 

مرحله

تاریخ هرمرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

 

ادبيات و پيشينه روانسنجي، معني و تعريف مفاهيم اصلي، مقياس هاي اندازه گيري پرسش هاي آزمون، انواع آزمون،

ارزشيابي آموزشي ( معني، دسته بندي و انواع مختلف آن و مراحل ارزشيابی)   آزمون (تعريف و انواع آن به همراه محاسن و معايب هر كدام(

سنجنش عملکرد کارپوشه مشاهده ای

 سنجش رفتاری عاطفی و رفتاری

 

 

 

 

 

 

 

2

 

اجرا تحلیل و نمره گذاری روش های اماری و تفسیر هنجاز و نیم رخ  روایی و پایایی

3

 

جامع

4

 

                                                                                 جامع

5

 

جامع

 

یادگیری

مرحله

تاریخ هر مرحله

                             بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

 

معرفی یادگیری  یادگیری روش های مطالعه یادگیری و نخستین اندیشه ها در یادگیری

نظریه های کارکرد گرایی نظریه ثرندایک نظریه اسکینرز نظریه هال

نظریه تداعی گرایی نظریه پاولف و نظریه گاتری و استیس

 

2

 

نظریه شناختی  نظریه گشتالت پیازه نظریه تولمن نظریه بندورا نظریه خبر پردازی نظریه نورو فیزیولوژیکی هب نظریه تکاملی و بولس

3

 

جامع

4

 

جامع

5

 

                                                                      جامع

 

زبان عمومی

 

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

 

جامع

2

 

جامع

3

 

جامع

4

 

جامع

5

 

جامع

 

 

 

 

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

 

جامع

2

 

جامع

3

 

جامع

4

 

جامع

5

 

جامع

 استعداد تحصیلی

 

 

 

 

 

آمار و روش تحقیق

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

 

آمار:آمار و انواع آن، توصیفی مقیاس های اندازه گیزی شاخص مرکزی شاخص پراکندگی شاخص همبستگی ورگرسیون نمرات اساندارد و انواع ان منحنی نرمال و غیر نرمال

روش تحقیق:

مفاهیم علم، راه های شناخت روش علمی، متغیرهای تحقیق و انواع آن، تعاریف عملیاتی، نظریه، سوال، فرضیه (جهت دار- بدون جهت)، اهداف تحقیق، پیشینه و ادبیات تحقیق، جامعه، نمونه، عوامل موثر بر انتخاب حجم نمونه، روشهای نمونه گیری و انواع آن

2

 

آمار:

آزمون های پارامتریک و غیر پارامتریک (آزمون T استودنت، Z استاندارد)، تحلیل واریانس و انواع آن، تحلیل کوواریانس، طرح های بلوکی، همبستگی ورگرسیون و انواع آن، آزمون خی دو، یومان ویتنی و ...، درجات آزادی

روش تحقیق:

انواع روش تحقیق (توصیفی، زمینه یابی، همبستگی، علی مقایسه ای، تحلیل محتوا، فرا تحلیل، اقدام پژوهشی، تحلیل کیفی و کمی و آمیخته، آزمایشی)،

طرح های تحقیق ( آزمایشی، شبه آزمایشی، پیش آزمایشی)، روایی و اعتبار و انواع آن، روش های جمع آوری، داده ها، نظریه داده بنیاد، معادلات ساختاری، تحلیل مسیر

3

 

                                                                            جامع

4

 

جامع

5

 

                                                                            جامع

 

 

 

 

 

 

 

مرحله

تاریخ هر مرحله

بودجه بندی (سرفصل های هر مرحله)

1

 

انگیزش: مقدمه و بنیادهای تاریخی

مدل های انتظار- ارزش انگیزش

نظریه ی اسناد

نظریه شناختی اجتماعی

 نظریه انتظار و ارزش  نظریه انگیزش و پیشرفت

 

 

 

 

 

 

 

2

 

انگیزش درونی و بیرونی

نقش اهداف  و هدف گزینی در انگیزش

نظریه انسان نگری

نقش علاقه و عاطفه درانگیزش پیشرفت

اثرات معلم در کلاس درس

نقش مدارس در انگیزش

اثرات اجتماعی- فرهنگی

 

3

 

 

                                           جامع   

4

 

                                           جامع   

5

 

                                           جامع

انگیزش

اطلاعات تماس

88901622 -021 ، 88917446 -021

infoebneyamin@yahoo.com

خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی نرسیده به پارک ساعی - کوچه دل افروز (وزرا) - پلاک 4

88917449 -021

گالری تصاویر
© کلیه ی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین می باشد